Czy monitoring własnego podwórka podlega pod RODO — czy jednak jest to przetwarzanie danych o czysto osobistym lub domowym charakterze?

Czy monitoring własnego podwórka oznacza przetwarzanie danych osobowych, a więc wiąże się z obowiązkami wynikającymi z przepisów RODO? Jeśli owo podwórko w rzeczywistości stanowi współwłasność z sąsiadami — wydzieloną do wyłącznego korzystania? Czy jednak własne podwórko jest sferą prywatną, a zatem nawet jeśli ma miejsce przetwarzanie, to można powiedzieć, iż ma ono charakter czysto domowy lub osobisty, co wyklucza zastosowanie RODO?


monitoring podwórka przetwarzanie danych
ujęcie czysto ilustracyjne (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 27 października 2021 r. (II SA/Wa 995/21)
„Czynności o charakterze osobistym” stanowią czynności ściśle i obiektywnie związane z życiem prywatnym osoby, które jednocześnie nie naruszają w sposób dotkliwy sfery osobistej innych. „Czynności o charakterze domowym” są z kolei związane z życiem rodzinnym i normalnie mają miejsce w ramach gospodarstwa domowego lub w innych miejscach dzielonych z członkami rodziny, takich jak drugie miejsce zamieszkania, pokój hotelowy lub samochód prywatny. Obie kategorie czynności mają jednak związek z ochroną życia prywatnego. Nie wystarczy aby zamierzone czynności przedstawiały związek z czynnościami o charakterze domowym lub osobistym, lecz wymagane jest, aby związek ten miał charakter wyłączny.

Sprawa zaczęła się od zamontowania, na garażu będącym przedmiotem sąsiedzkiej współwłasności (quoad usum), kamery wymierzonej publiczny chodnik i w część nieruchomości przynależną sąsiadom. Zainteresowani najsamprzód wezwali wścibskich sąsiadów do udzielenia informacji o przetwarzanych danych, celach przetwarzania, etc., a także udostępnienia kopii danych i ich usunięcia, a ponieważ nie dostali odpowiedzi, złożyli skargę do PUODO.

Po otrzymaniu skargi urząd wysłał do skarżonych pismo „czy kamery zainstalowane na posesji obejmują swym zasięgiem posesję Skarżących, jeśli tak to proszę o wskazanie jaki obszar posesji Skarżących jest objęty zasięgiem kamer (proszę o przedstawienie wydruków obrazu z kamer). Proszę o wskazanie rozmieszczenia kamer monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości, tj. wskazanie dokładnej liczny kamer monitoringu wizyjnego oraz wskazanie miejsca usytuowania kamer monitoringu wizyjnego oraz zasięgu poszczególnych kamer monitoringu wizyjnego”. W odpowiedzi sąsiedzi odpisali „nie obejmuje. Dołączamy zdjęcie” prezentujące obraz widziany okiem kamery, a także wyjaśnili, że monitoring prowadzony jest tylko w czasie rzeczywistym, a dane nie są w żaden utrwalane — co pozwoliło PUODO uznać, że sporny monitoring nie lustruje podwórka skarżących i nie rejestruje ich wizerunku, zatem żadne dane osobowe nie są przetwarzane.

Co więcej monitoring własnego podwórka mieści się w pojęciu czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, a więc RODO go nie dotyczy. Skarżący nie przekazali żadnego dowodu, iżby ich wizerunek był rejestrowany, bo przecież to, że ktoś widzi kamerę nie jest dowodem, że kamera widzi jego. Z tego względu postępowanie zostało umorzone ze względu na jego bezprzedmiotowość.

art. 2 ust. 2 lit. c) rozporządzenia 679/2016 o ochronie danych osobowych
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:
c) przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;

Badając skargę na tę decyzję Wojewódzki Sąd Administracyjny przypomniał, że bezprzedmiotowość postępowania (art. 105 par. 1 kpa) jest formalną przesłanką zakończenia postępowania, która zachodzi w przypadku braku prawnych podstaw do rozpoznania lub merytorycznego rozstrzygnięcia danej sprawy („bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego to brak przedmiotu postępowania”). Podejmując takie rozstrzygnięcie PUODO musi zebrać wszystkie dowody, ocenić je zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów — a wszystko to w taki sposób, by nie pozostawić żadnych wątpliwości. Tego warunku nie spełnia oparcie się na lakonicznej odpowiedzi, nie odnoszącej się do wszystkich zadanych przez organ pytań. Nawet przyglądając się zdjęciu można odnieść wrażenie, że ukazany obraz został nieco przycięty — akurat w taki sposób, by nie potwierdziły się zarzuty lustrowania posesji niezadowolonych sąsiadów. Takie wyjaśnienie sprawy naruszyło przepisy o prowadzeniu postępowania dowodowego.
Wcale nie na marginesie sąd zwrócił uwagę, że skoro monitoring podwórka uznaje się za przetwarzanie danych osobowych w celach osobistych lub domowych pod warunkiem, że dotyczy ono wyłącznie kwestii związanych z życiem prywatnym — to warunek ten nie będzie spełniony, jeśli się okaże, że kamera rejestruje także obraz z posesji sąsiadów.
Finalnie WSA uchylił zaskarżoną decyzję, co oznacza, że PUODO będzie musiał poprowadzić sprawę od nowa.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

11 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
11
0
komentarze są tam :-)x