Czy można zaskarżyć decyzję, którą urząd przesłał stronie w postaci skanu na adres email?

Czy urząd może wysłać stronie skan decyzji pocztą pocztą elektroniczną, a strona niezadowolona z jej treści może ją zaskarżyć? Czy jednak doręczenie decyzji na adres email strony to nie doręczenie, zaś odkąd decyzji nie można zaskarżyć przed jej doręczeniem, taka skarga będzie odrzucona jako przedwczesna?

nieprawomocne postanowienie WSA we Wrocławiu z 30 grudnia 2021 r. (IV SA/Wr 512/21)
1) Ustawodawca nie wprowadził natomiast możliwości doręczania decyzji (w tym wydruku decyzji wydanej w formie dokumentu elektronicznego) na adres poczty elektronicznej e-mail.
2) Dopóki decyzja nie zostanie zakomunikowana stronie, dopóty jest aktem nie wywierającym żadnych skutków. Dopiero doręczenie stronie decyzji stwarza określone w niej uprawnienia i obowiązki o charakterze procesowym i materialnym, w tym także w zakresie biegu terminu do wniesienia skargi.

Sprawa zaczęła się od wniesienia skargi na odmowę przyznania przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego stypendium socjalnego. Skan wydruku odmownej decyzji został doręczony listelem, na adres poczty elektronicznej zainteresowanego, w dniu 28 maja 2021 r., wraz z informacją, że oryginał pisma będzie wysłany pocztą. Skarżący zaś wniósł skargę do WSA w dniu 10 czerwca 2021 r.

W odpowiedzi na skargę rektor uczelni zwrócił uwagę, że decyzja została doręczona stronie pocztą, a ze względu na brak odbioru i po podwójnej awizacji skutek w postaci fikcji doręczenia (art. 44 kpa) nastąpił dopiero 22 czerwca 2021 r. — zatem przedwcześnie wniesiona skarga powinna zostać odrzucona jako niedopuszczalna.

art. 53 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a.


art. 58 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sąd odrzuca skargę:
6) jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił ten pogląd: skargę na decyzję wnosi się w terminie 30 dni od jej doręczenia. Doręczenie może nastąpić na piśmie lub elektronicznie, poprzez platformę ePUAP, jeśli strona sobie tego zażyczy — ale adres poczty elektronicznej nie jest środkiem komunikacji elektronicznej, który miałby zastosowanie w procedurze administracyjnej, zatem doręczenie skanu wydruku decyzji nie jest skuteczne i nie wywiera skutku prawnego jaki wiąże się z prawidłowym doręczeniem decyzji (natomiast „środkami komunikacji elektronicznej jest rozwiązanie techniczne w postaci poczty elektronicznej ePUAP”). W konsekwencji nie sposób przyjąć, iżby przesłanie skanu pisma stanowiło doręczenie decyzji w formie dokumentu elektronicznego; czynność taka nie wywiera skutku wskazanego w art. 110 kpa — zaś „decyzja niedoręczona (niewprowadzona do obrotu) nie wiąże także strony”, której nie przysługuje także środek zaskarżenia.

Stwierdzając, że przedwcześnie wniesiona skarga na decyzję podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna, WSA „dostrzegł”, że wysłanie decyzji w wiadomości e-mail „mogło wprowadzić w błąd” skarżącego — jednak ta okoliczność może być rozważana w ramach ewentualnego wniosku o przywrócenie terminu (i tu można dodać, że sąd wniosek taki uwzględnił, postanowienie WSA we Wrocławiu z 24 czerwca 2022 r., IV SA/Wr 512/21).

Zamiast komentarza: mnie się jednak bardziej podoba stwierdzenie, że „wadliwe procedowanie organu administracji w zakresie przyjętej formy dokumentu doręczanego i formy doręczania nie może szkodzić stronie, która taki dokument otrzymała, w tym nie może pozbawić jej prawa do wniesienia odwołania od tak otrzymanego rozstrzygnięcia. Przepisy dotyczące doręczeń mają przede wszystkim charakter gwarancyjny dla strony postępowania, nie zaś dla organu i nie można przepisów tych interpretować na niekorzyść strony — już choćby przez to, że wówczas nie trzeba się zastanawiać jak interpretować takie doręczenie skanu decyzji na jej adres email.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
2
0
komentarze są tam :-)x