Centralny Rejestr Wyborców (projekt)

Krótko i na temat, ale to się może przydać: zgodnie z opublikowanym w serwisie internetowym RCL projektem nowelizacji kodeksu wyborczego nie będzie już gminnych rejestrów wyborców — zamiast niego będzie jeden, prowadzony przez resort informatyzacji, Centralny Rejestr Wyborców (projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw).

A mianowicie, w znacznym skrócie:

  • aktualne rozwiązanie jest proste, choć nierzadko niedoskonałe: jest stały rejestr wyborców, do którego wpisuje się dane osób stale zamieszkałych w gminie, którym przysługuje czynne prawo wyborcze — nowelizacja zakłada, że w jego miejsce powstanie Centralny Rejestr Wyborców, w którym ujęte będą osoby stale zamieszkałe na obszarze Rzplitej, którym przysługuje prawo wybierania, ale też dane osób, które czynnego prawa wyborczego zostały pozbawione;
  • na podstawie Centralnego Rejestru Wyborców m.in. będą sporządzane spisy wyborców i uprawnionych do udziału w referendum, a także będzie ustalana liczba wyborców, podziału gmin na obwody głosowania, ustalania liczby mandatów do obsadzenia w okręgach wyborczych oraz ustalania granic tychże okręgów, ale też liczba dusz będzie podstawą do ustalania limitów wydatków, etc., etc;
  • Rejestr może być Centralny, ale za aktualizację zgromadzonych danych nadal odpowiadać będą gminy — przy czym osoby zameldowane na stałe na obszarze określonej gminy będą z urzędu wpisywane do stałego obwodu głosowania właściwego według adresu zameldowania;

art. 19 § 1-2 kodeksu wyborczego (projekt)
§ 1. W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.
§ 2. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

  • natomiast osoby stale zamieszkałe w gminie, acz niezameldowane, będą dopisywane na wniosek złożony w urzędzie gminy najpóźniej na 5 dni przed datą wyborów lub referendum;
  • gdyby dla kogoś było ważne: Centralny Rejestr Wyborców będzie dzielił się na część A obejmującą zaciągane z rejestru PESEL dane obywateli polskich (nieprawidłowości będą korygowane w trybie określonym w przepisach o ewidencji ludności, acz reklamacje związane z wpisaniem do nieprawidłowego obwodu głosowania nadal powinny trafiać do gminy) oraz część B, w której gromadzone będą dane obywateli UE oraz dane obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej cieszących się prawami wyborczymi w RP — cudzoziemcy będą jednak ujmowani w obwodzie głosowania na swój wniosek;
  • dane zawarte w Centralnym Rejestrze Wyborców będą także podstawą do sporządzania przez gminy spisu wyborców;

art. 26 § 1 kodeksu wyborczego (projekt)
Wyborców, którym przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek.

  • nie będzie już możliwości dopisania się do spisu wyborców — zamiast tego każdy wyborca będzie mógł „jednorazowo, na dane wybory”, zmienić miejsce głosowania (co ciekawe taki wniosek będzie można złożyć najwcześniej na 44, a najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów);
  • od kiedy to wszystko? ano znany jest tylko 14-dniowy okres vacatio legis (od dnia publikacji noweli w Dz.U.) — a poza tym szereg spraw zależeć ma od nieśmiertelnego „komunikatu” premiera, m.in.: o terminie przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych osób, które wpisały się do rejestru na wniosek, a także o wyborcach pozbawionych prawa wybierania („w zakresie obejmującym: okres pozbawienia prawa wybierania, oznaczenie sądu, sygnaturę akt, datę wydania oraz datę uprawomocnienia się orzeczenia”), a także o terminie „zasilenia” Centralnego Rejestru Wyborców danymi z rejestru PESEL — a także samego „uruchomienia” Centralnego Rejestru Wyborców.

Tytułem komentarza: aż się dziwię, że ten rejestr nie jest „Narodowy”, lecz tylko „Centralny”!

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

7 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
7
0
komentarze są tam :-)x