Czy numer rejestracyjny pojazdu pozwala na ustalenie tożsamości osoby fizycznej?

Kwestia czy numer rejestracyjny auta może być traktowany jako dane osobowe właściciela powraca w internetowych pogwarkach nie od dziś, zatem to chyba dobry moment, by raz jeszcze pogdybolić: czy treść tablicy rejestracyjnej samochodu może posłużyć do identyfikacji osoby fizycznej? Czy jednak dane osobowe mają tylko ludzie, a nie rzeczy, zaś numer rejestracyjny jest informacją dotyczącą pojazdu, a nie jego właściciela?

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 października 2022 r. (III OSK 1522/21)
Definicja „danych osobowych” odnosi się do osób fizycznych — dane dotyczące rzeczy (samochód) nie stanowią informacji o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO, jeżeli zidentyfikowanie posiadacza tej rzeczy możne być dokonane tylko poprzez dostęp do odpowiednich rejestrów lub katalogów.

Sprawa zaczęła się od złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej obejmującej cyfrowe kopie nagrań z umieszczonego w radiowozie wideorejestratora, a przedstawiające przebieg siedmiu kontroli drogowych.

Policja odmówiła uwzględnienia żądania: interwencji zarejestrowano m.in. wizerunek kilku osób (tak kierowców, jak przechodniów), a także numery rejestracyjne pojazdów, biorąc więc pod uwagę, że nie ma sposobu na takie przetworzenie plików cyfrowych, by anonimizacja była nieodwracalna, ujawnienie tych informacji może naruszyć prawo do prywatności.

art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W skardze na tę decyzję mężczyzna zgodził się, że jakkolwiek udostępnienie wizerunku może prowadzić do naruszenia jego prywatności, to identyfikacja konkretnego człowieka po numerze rejestracyjnym jego samochodu wymagałoby nieproporcjonalnych nakładów (realnie dostępu do CEPiK), a więc uzyskanie tej informacji nie narusza prywatności jednostki.

art. 4 pkt 1 rozporządzenia 679/2016 o ochronie danych osobowych
„dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że ochrona prywatności obejmuje też tablice rejestracyjne pojazdów, albowiem — niezależnie od tego czy numer rejestracyjny samochodu można traktować jako dane osobowe — taka informacja pozwala na ustalenie tożsamości właściciela („chociażby np. przez zamieszczenie ogłoszenia, zdjęcia na portalu społecznościowym lub w inny sposób”). Oznacza to, że odmowa udostępnienia nagrań z fotoradaru nie naruszała przepisów o udostępnianiu informacji publicznej (wyrok WSA w Szczecinie z 28 lutego 2019 r., II SA/Sz 12/19).

Tę kwestię odmiennie ocenił Naczelny Sąd Administracyjny: treść tablicy rejestracyjnej samochodu — „standardowy” numer rejestracyjny — nie stanowi danej dotyczącej prywatności osoby fizycznej, ponieważ identyfikuje pojazd, a nie człowieka, zaś pojęcie danych osobowych dotyczy tylko osób fizycznych, a nie przedmiotów, zatem ustalenie tożsamości właściciela jest niemożliwe bez dostępu do urzędowych rejestrów (por. „O tym, że ja też uważam, że numer rejestracyjny auta to nie dane osobowe”). Ocena może być odmienna jeśli właściciel zdecydował się na indywidualny, identyfikujący go, wyróżnik, lub też w sytuacji, kiedy auto prezentowane jest w powiązaniu z innymi danymi, które pozwalają ustalić tożsamość osoby fizycznej (np. wraz z wizerunkiem podróżnego).
Niezależnie od tego NSA oddalił skargę kasacyjną wnioskodawcy: chociaż numer rejestracyjny samochodu nie jest daną osobową, to jest nią wizerunek osoby fizycznej — skoro więc na nagraniach zarejestrowano wizerunek kilku osób, zaś przebieg interwencji (od zatrzymania, aż do ewentualnego ukarania) należy do sfery prywatności jednostki, udostępnienie nagrań było niedopuszczalne (por. „Udostępnienie nagrania z policyjnego wideorejestratora może wymagać przetworzenia informacji — jeśli ujawnia dane osobowe”).

Tytułem komentarza: ja zdania nie zmieniam, a więc z tezą, że numer rejestracyjny nie dotyczy właściciela pojazdu i zasadniczo nie pozwala na identyfikację konkretnej osoby, się zgadzam (a na argument, że jak ktoś ma dobrą pamięć, to zapamięta, odpowiem, że ja część ludzi rozpoznaję po psie — a jak idą bez psa, to nie poznaję — co wcale nie oznacza, że pies jest daną osobową).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

23 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
23
0
komentarze są tam :-)x