Czy brak zaokrąglenia wps skutkuje zwrotem pozwu?

Obowiązkiem powoda jest podać w pozwie wartość przedmiotu sporu, która powinna być zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Czy zatem brak zaokrąglenia wartości przedmiotu sporu — podanie wps z groszami po przecinku — jest uchybieniem formalnym, które powinno skończyć się zwrotem pozwu? A jeśli sąd pozwu nie zwrócił, to wyrok nadaje się do uchylenia? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 27 stycznia 2023 r., I AGa 430/21).


chata wiejska
Ujęcie czysto ilustracyjne (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

Orzeczenie dotyczyło rozliczeń między dwoma firmami w kwocie 24072 euro. Sąd I instancji uwzględnił roszczenia strony powodowej i nakazał pozwanej spółce zapłatę określonej kwoty.

W apelacji od niekorzystnego wyroku strona pozwana podkreśliła, iż w pozwie wartość przedmiotu sporu została określona jako kwota 107.946,07 zł — bez zaokrąglenia do pełnego złotego. W takim przypadku sąd powinien był wezwać powódkę do uzupełnienia braków formalnych pozwu pod rygorem jego zwrotu — a skoro tego nie uczynił, to doszło do uchybienia, które miało wpływ na wynik sprawy.

art. 126(1) par. 1 i 3 kodeksu postępowania cywilnego
§ 1. W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.
§ 3. Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

Sąd odwoławczy nie podzielił tych zarzutów: rzeczywiście strona ma obowiązek podać wartość przedmiotu sporu (art. 187 par. 1 pkt 1 kpc), która powinna być określona w zaokrągleniu w górę, do pełnego złotego. Obowiązek ten ma na celu prawidłowe ustalenia wysokości uiszczanej opłaty, która w sprawach majątkowych zależna jest właśnie od wartości przedmiotu sporu („zwrot pozwu można byłoby rozważać wówczas, gdyby zaniechanie zaokrąglenia wartości przedmiotu zaskarżenia w górę do pełnego złotego skutkowało zaniżeniem należnej opłaty”), która akurat w tej sprawie została wniesiona przez stronę powodową w prawidłowej wysokości.
Stąd też brak zaokrąglenia wartości przedmiotu sporu nie oznacza niezachowania warunków formalnych pisma i nie uniemożliwia nadania mu prawidłowego biegu, ze skutkiem opisanym w art. 130 par. 1 kpc. Sąd nie ma obowiązku wzywać strony do jego poprawienia, pod rygorem zwrotu, zaś zaniechanie nie miało wpływu na treść zaskarżonego rozstrzygnięcia.
Co sumarycznie pozwoliło sądowi rozpatrzeć sprawę merytorycznie i oddalić apelację — merytorycznie.
(Dla jasności i rozwiania wątpliwości: sąd orzeka o roszczeniu dochodzonym, zatem chociaż w tym przypadku 0,07 PLN należało zaokrąglić do jednej złotówki, sąd i tak zasądza siedem groszy.)

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
2
0
komentarze są tam :-)x