Kasowanie punktów karnych po 1 roku (od 17 września 2023 r.)

Zagadnął mnie P.T. Czytelnik o kasowanie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego: raz media podają, że na dane znów są usuwane po 1 roku, i to już od 1 lipca 2023 r., ale obok inny serwis wyjaśnia, że to fake news, bo i owszem, zostało to wpisane do ustawy o aplikacji mObywatel, „w treści obowiązujących od 1 lipca bieżącego roku aktów prawnych nie znajdziemy terminu wejścia w życie wspomnianych rozwiązań [ponieważ] w art. 22. Ustawy o aplikacji mObywatel (zmienia zapisy Prawa o ruchu drogowym) wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 20 Ustawy o aplikacji mObywatel”.


Fußgängerfurt sugerowane przejście dla pieszych
Fußgängerfurt — żeby sfotografować sugerowane przejście dla pieszych musiałem pojechać aż do Saksonii (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

I cóż z tego, że wyjaśnia, skoro też bzdury pisze; a dalej będzie w punktach:

  • gwoli przypomnienia: od 1 stycznia 2022 r. punkty karne są usuwane z CEPiK z upływem dwóch lat od uprawomocnienia się mandatu, acz pod warunkiem zapłacenia mandatu lub po uzyskaniu informacji o ukończeniu kursu reedukacyjnego (por. „Przepisy zaostrzające kary za wykroczenia drogowe już w Dzienniku Ustaw”);
  • ta zmiana najwyraźniej nie była taka dobra, ponieważ rząd cichaczem (?) się z niej wycofuje — a to za sprawą tej samej nowelizacji, która wprowadza zakaz wyprzedzania dla ciężarówek na autostradach i ekspresówkach; zmiana jest lakoniczna, przez co łatwo ją przeoczyć, zatem cytuję in extenso:

art. 5 ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123)
W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622) wprowadza się następujące zmiany:
16) w art. 98 w ust. 5 w pkt 1, 1a i 2a wyrazy „2 lat” zastępuje się wyrazami „1 roku”

  • znaczy się nowelizacja prawa przewiduje kasowanie punktów karnych za naruszenie przepisów o ruchu drogowym zasadniczo już po 1 roku; w momencie kiedy wejdzie ona w życie przepis ustawy o kierujących pojazdami będzie brzmiał następująco (nie usuwam nawet tych szpecących i zbytecznych odniesień do Dziennika Ustaw):

art. 98 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami
Informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców usuwa się:
1) z upływem 1 roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, pod warunkiem uzyskania informacji o uiszczeniu grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust. 1, w sposób, o którym mowa w art. 98 § 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124), albo w terminie, o którym mowa w art. 98 § 5 tej ustawy, o ile taka grzywna została nałożona;
1a) z upływem 1 roku od daty uiszczenia grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1, o ile taka grzywna została nałożona;
2) po uzyskaniu informacji o ukończeniu przez kierowcę kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2a) z upływem 1 roku od daty wydania ostatecznego orzeczenia o umorzeniu należności z tytułu grzywny za naruszenie, o którym mowa w ust. 1, o ile taka grzywna została nałożona;
3) po uzyskaniu informacji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem w trybie, o którym mowa w art. 103 ust. 1 pkt 2.

  • wracając na chwilę do prostowania zamieszania: czy ma coś z tym wspólnego ustawa o aplikacji mObywatel? akurat nie, ponieważ jej art. 20 mówi, że administratorem danych użytkowników aplikacji jest minister informatyzacji, zaś art. 22 traktuje o zawieszeniu usług „zewnętrznych” świadczonych w aplikacji; zmiany w prawie o ruchu drogowym i ustawie o kierujących pojazdami są, acz odnoszą się do tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, a nie do usuwania karnych punktów z ewidencji;
  • (to zresztą o tyle oczywiste, że skoro zmiana została ogłoszona w innym Dz.U., to raczej tam wypadałoby szukać terminu jej obowiązywania);
  • i proszę bardzo, sprawdziłem to dla Was: znowelizowane przepisy o usuwaniu danych z CEPiK wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia (art. 22 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw);
  • skoro więc prawo to zostało promulgowane w Dzienniku Ustaw 16 czerwca 2023 r. — to przepisy przewidujące kasowanie punktów karnych po 1 roku będą obowiązywały od 17 września 2023 r.

Znaczy się: nie od 1 lipca 2023 r., ale też nie jest tak, że czekamy na jakiś komunikat — ale zmiana pozwalająca na kasowanie z ewidencji CEPiK punktów karnych za wykroczenia drogowe nie wymaga żadnego technicznego wdrożenia.

Q.E.D.

PS oczywiście też się lekko zakałapućkałem, a to dlatego, że w ostatnim czasie w sumie były trzy ustawy nowelizujące te sprawy, z czego dwie mają datę 26 maja 2023 r. ;-)

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

66 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
66
0
komentarze są tam :-)x