Inspekcja Wodna — umundurowana, uzbrojona, uprawniona do stosowania przymusu bezpośredniego formacja Wód Polskich

Krótko i na temat: już wkrótce Wody Polskie zyskają swoją własną — umundurowaną, uzbrojoną, uprawnioną do stosowania przymusu bezpośredniego — służbę: Inspekcję Wodną (a to za sprawą ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry, Dz.U. z 2023 r. poz. 1963).


bunkier Wrocław
Na zdjęciu tajny bunkier Inspekcji Wodnej Wód Polskich położony na przyczółku mostu kolejowego prowadzącego przez Odrę (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

A mianowicie, w pewnym skrócie:

  • nowo powstała Inspekcja Wodna jest częścią Wód Polskich, formacją tą „kieruje” Krajowy Inspektor Wodny, którą to funkcję „pełni” Prezes Wód Polskich (ten podział jest bardziej skomplikowany niż spór o dodekafoniczne ujęcie utworu polirytmicznego);

art. 251a ust. 1-2 prawa wodnego
1. Inspekcją Wodną kieruje Krajowy Inspektor Wodny przy pomocy regionalnych inspektorów wodnych.
2. Prezes Wód Polskich pełni funkcję Krajowego Inspektora Wodnego.

  • zadaniem Inspekcji Wodnej będzie m.in. kontrola przestrzegania przepisów ustawy o rewitalizacji Odry i ustawy o rybactwie śródlądowym, a także pilnowanie urządzeń funkcjonujących bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego;
  • w ramach swych uprawnień jej inspektorzy będzą uprawnieni m.in. do kontrolowania dokumentów uprawniających do połowu ryb, legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, a także świadków, „ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą” (oczywiście celem niezwłocznego przekazania policji), nakładania mandatów za naruszenie przepisów (przy okazji wysokość mandatów za niektóre wykroczenia z prawa wodnego rośnie do 7,5 tys. zł), a także sporządzania wniosków o ukaranie za wykroczenia i stawania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

Odra Maślice
Rzeka Odra widziana z wysuniętego punktu obserwacyjnego Wód Polskich (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

  • stąd też każdy Inspektor Inspekcji Wodnej zyskuje status funkcjonariusza publicznego (dodany art. 115 par. 13 pkt 10 kk) i korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, zarazem „inspektorzy regionalnej inspekcji wodnej” mogą być wyposażeni w broń palną — oraz będą uprawnieni do stosowania środków przymusu bezpośredniego i owej broni;

art. 251e ust. 1 prawa wodnego
Inspektorzy regionalnej inspekcji wodnej wykonujący zadania określone w art. 251d ust. 3 mogą być wyposażeni w broń palną na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 oraz z 2023 r. poz. 535, 803, 1030 i 1532).

  • grubo się przy tym myli ten, kto pomyśli, że w ramach Inspekcji Wodnej będą pracowali ciecie na cieciówce: do pracy w terenie może być wysłana wyłącznie osoba spełniająca dość określone warunki, wśród których ustawa wskazuje wyższe wykształcenie lub co najmniej 5-letnią służbę w „Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Urzędzie Ochrony Państwa lub pełniła zawodową służbę wojskową”;
  • a wszystko to w pięknych, nowych uniformach — nowych, ponieważ Inspekcja Wodna będzie miała swój mundur, którego „elementy składowe” będą wyróżniały go od uniformów Wód Polskich (rzecz jasna do czasu wydania stosownego rozporządzenia inspektorzy nosić będą dotychczasowe umundurowanie gospodarki wodnej);

Linia Środkowej Odry
Fragment umocnień Linii Środkowej Odry (Oderstellung) — prace nad podniesieniem z kolan i utworzeniu tu punktu obronnego Wód Polskich ruszyły już jakiś czas temu; zwracam uwagę także na psa służbowego, który jest jednym z rodzajów środków przymusu bezpośredniego (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

  • dla rozwiania wątpliwości: nie po to rząd szykuje nowy rodzaj umundurowanych, uzbrojonych i zdolnych do stosowania przymusu służb, żeby ktoś fikał — utrudnianie Inspekcji Wodnej wykonywania zadań będzie wykroczeniem;

art. 478a ustawy prawo wodne
Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami albo wykrywanie i zwalczanie przestępstw lub wykroczeń przez Inspekcję Wodną,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

  • (i tylko jestem ciekaw, czy obiekty Inspekcji Wodnej będą mogły liczyć na tabliczkę z zakazem fotografowania?).

Od kiedy to wszystko? Ano Inspekcja Wodna wchodzi do gry już 1 lipca 2024 r. — czyli hasło zabierz kartę pływacką na przyszłoroczne wakacje staje się szczególnie aktualne.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

22 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
22
0
komentarze są tam :-)x