Czy odwiedzający grób na cmentarzu może skarżyć nadanie pobliskiej ulicy nazwy „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”?

Czy można zaskarżyć nadanie ulicy nazwy nielicującej z godnością miejsca? Prawidłowa odpowiedź brzmi: tak, prawo przewiduje możliwość wniesienia skargi na uchwałę rady gminy. Czy jednak skarga na zmianę nazwy ulicy może być wniesiona przez osobę, która w danej miejscowości nie zamieszkuje?


cmentarz
Ujęcie czysto ilustracyjne (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 października 2023 r. (III OSK 2312/23)
Skarga na uchwałę organu gminy nie ma charakter
u skargi powszechnej (actio popularis), gdyż do jej wniesienia nie legitymuje sama ewentualna sprzeczność zaskarżonej uchwały z prawem i odwoływanie się do interesu społecznego lub interesu publicznego.

Sprawa zaczęła się od podjęcia przez radę miejską w Resku uchwały nadającej skrzyżowaniu położonemu przy cmentarzu nazwy „Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

Zdaniem pewnego mężczyzny, sercem i duszą związanego z Reskiem — mieszkał tam „w latach 1945-1964 i należy do grupy pierwszych mieszkańców-osadników powojennego Reska. Obecnie mieszka [gdzie indziej], ale na cmentarzu w Resku ma pochowaną rodzinę” — Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w adresie nie licuje z powagą cmentarza i szacunkiem dla religii katolickiej, a ponadto jest sprzeczna z ministerialnymi wytycznymi w/s nadawania nazwy ulicom i placom, zatem do sądu wpłynęła skarga na zmianę nazwy ulicy.

art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

W odpowiedzi na skargę rada miasta podkreśliła, że skarżący w Resku nie mieszka, a więc nie jest członkiem lokalnej wspólnoty samorządowej, przez co brak po jego stronie interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały. Ma nim raczej kierować niezadowolenie, że przepadła proponowana przezeń nazwa „Rondo Sybiraków”.
W ocenie skarżącego te argumenty były o tyle bezzasadne, że w Resku bywa przynajmniej raz w roku — na cmentarzu właśnie, gdzie spoczywa jego matka — więc nie życzy sobie, by rondo, którym wchodzi na cmentarz (na którym sam spocznie w przyszłości), nosiło nazwę „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przypomniał, iż warunkiem zaskarżenia uchwały rady gminy jest naruszenie interesu prawnego lub prawa skarżącego wynikającego z przepisu prawa materialnego. Skarga na uchwałę nie ma charakteru powszechnego (actio popularis), a podstawy do jej wniesienia nie można upatrywać wyłącznie w sprzeczności aktu z prawem lub naruszeniu interesu publicznego.

art. 58 par. 1 pkt 5a ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sąd odrzuca skargę:
5a) jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, nie zostały naruszone stosownie do wymagań przepisu szczególnego;

Zamiast tego konieczne jest wykazanie bezpośredniego związku między własnym, wynikającym z przepisu prawa, interesem skarżącego, a uchwałą ingerującą w owo uprawnienie.
Jednakże wnosząc skargę na nadanie rondu nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mężczyzna związku takiego nie wykazał. Interesu w zaskarżeniu uchwały nie sposób wywodzić z prawa do korzystania z cmentarza lub uprawnienia dysponowania grobem, w tym faktu opłacania miejsca na kolejne lata, ponieważ powoduje to powstania interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 usg. Nie jest także wystarczające samo powołanie się na niezadowolenie treścią gminnej uchwały — zaś niemożność wykazania takiej przesłanki oznacza brak legitymacji procesowej i skutkuje odrzuceniem skargi (postanowienie WSA w Szczecinie z 23 maja 2023 r., II SA/Sz 833/22).

(A ponieważ skarga kasacyjna na to postanowienie została sformułowana całkowicie wadliwie — opierała się m.in. na odczapnym zarzucie naruszenia art. 174 pkt 2 ppsa, zaś pełnomocnik nie dostrzegł nawet, iż wytyczne w/s nazw utraciły moc w 2004 r. — NSA nie miał problemu z jej oddaleniem, dodając w uzasadnieniu, iż interesu prawnego nie można wiązać z tym, że jest się zainteresowanym podważeniem uchwały — bo to jest interes faktyczny, a nie prawny.)

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

10 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
10
0
komentarze są tam :-)x