Czy skargę na naruszenie RODO przez sąd powszechny można wnieść do WSA?

Czy skarga na naruszenie RODO przez sąd powszechny — lub na bezczynność w zakresie rozpatrzenia skargi na naruszenie danych osobowych — może być wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Czy jednak WSA nie jest organem nadzoru nad sądami powszechnymi, zatem taka skarga zostanie odrzucona?


Park Narodowy Podyji
Vyhlídka Sealsfieldův kámen, Park Narodowy Podyjí — ujęcie, niestety, tylko ilustracyjne (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

nieprawomocne postanowienie WSA w Krakowie z 3 listopada 2023 r. (II SAB/Kr 210/23)
Sąd administracyjny nie jest organem powołanym do ochrony danych osobowych i rozstrzygania kwestii, czy dany podmiot narusza swym działaniem przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.

Orzeczenie dotyczyło wniesionej do WSA skargi na bezczynność i przewlekłość w rozpatrywaniu przez prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie skargi na (niesprecyzowane) naruszenie RODO przez SR dla Krakowa-Krowodrzy.

Odnosząc się do skargi WSA przypomniał, iż dopuszczalność skargi na bezczynność lub przewlekłość organu wyznaczają przepisy o „zwykłej” skardze, tj. na decyzje, postanowienia, etc.

Biorąc zatem pod uwagę, że organem nadzorczym właściwym do zajmowania się przypadkami naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych — tak w zakresie RODO, jak i dyrektywy 2016/680 w/s ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar — jest organ nadzorczy, czyli PUODO, to skarżący powinien był wnosić skargę do urzędu, a nie do sądu administracyjnego.

art. 55 ust. 3 RODO
Organy nadzorcze nie są właściwe do nadzorowania operacji przetwarzania dokonywanych przez sądy w ramach sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości.

art. 175dd par. 1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych
Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, których administratorami są sądy (…) wykonują w zakresie działalności sądu:
1) rejonowego — prezes sądu okręgowego;
2) okręgowego — prezes sądu apelacyjnego;
3) apelacyjnego — Krajowa Rada Sądownictwa.

Biorąc zatem pod uwagę, iż nie istnieje przepis prawa, w myśl którego w kompetencjach sądu administracyjnego leżałby nadzór nad sądami powszechnymi w zakresie przetwarzania danych osobowych

skarga złożona zarzucająca Prezesowi Sądu Okręgowego bezczynność w sprawie skargi na niezgodne z prawem wykorzystanie i przetwarzanie danych wrażliwych nie mieści się w kognicji sądu administracyjnego.

skarga na bezczynność wniesiona bezpośrednio do WSA została odrzucona.

Zamiast komentarza: ten wyrok jest prawidłowy (można też sprawdzić, że PUODO postępowania wszczęte ze skargi na przetwarzanie przez sądy powszechne umarza) acz istnieje ryzyko, że został źle uzasadniony. Sęk w tym, że jeśli skarga na naruszenie przez sąd przepisów RODO związana była z działalnością orzeczniczą (czego nie wiemy), to PUODO — zgodnie z zasadą niezawisłości sądów — organem nadzoru nie jest. („Właściwość organów nadzorczych nie powinna dotyczyć przetwarzania danych osobowych przez sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości – tak by chronić niezawisłość sprawowania wymiaru sprawiedliwości” — motyw 20 RODO.) W takim przypadku nadzór nad przetwarzaniem danych przez sądy rejonowe sprawuje prezes sądu okręgowego, a jeśli dopuściłby się on bezczynności — skargę należałoby wnieść do…
…tu jest temat do wspólnego pogdybania:

  • skargę na naruszenie RODO przez sąd powszechny należy wnieść do sądu administracyjnego — bo prawidłowe zajęcie się skargą przez prezesa sądu okręgowego jest czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 par. 2 pkt 8 w zw. z pkt 4a ppsa);
  • skargę na bezczynność prezesa sądu okręgowego w/s naruszenia danych osobowych należy wnieść do prezesa sądu apelacyjnego — bo taki tryb został wyraźne przewidziany w ustawie (art. 175dd par. 4 pusp w zw. z art. 41b par. 3 pusp);
  • (dla jasności: jeśli do naruszenia danych osobowych doszło nie w związku ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości przez sąd — oczywiście właściwym, i to od początku, byłby PUODO).
subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
1
0
komentarze są tam :-)x