Przepisy wdrażające DSA (projekt)

Krótko i na temat, bo skorom napisał, że nie jest znana propozycja przepisów umożliwiających wdrożenie aktu usługach cyfrowych (rozporządzenia DSA) do polskiego prawa — muszę odszczekać, ponieważ tuż przed weekendem dokument taki ujawniono (projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw).


Mont Cenis
Coś z innej beczki: to jest jeden z fragmencików ziemi włoskiej, która po 1947 r. została przypisana Francji (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

A mianowicie, w pewnym skrócie:

  • wprawdzie rozporządzenie 2022/2065 w/s jednolitego rynku usług cyfrowych stosuje się bezpośrednio, jednak część materii wymaga doregulowania w prawie krajowym, mogłoby się też zdarzyć, że część jest już wcześniej uregulowana, acz w inny sposób niż wymaga DSA;
  • wdrożenie aktu o usługach cyfrowych do polskiego prawa zasadniczo sprowadza się do technicznej nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; (podkreślam techniczny charakter zmian, bo wydawało mi się, że uchylenie art. 12-15 dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym (art. 89 DSA) będzie oznaczało uchylenie art. 14-15 uośude… ale najwyraźniej wcale nie);
  • z rzeczy istotnych: polski prawodawca wyznacza dwa organy jako odpowiedzialne za nadzorowanie dostawców usług pośrednich i egzekwowanie DSA; zasadniczo organem właściwym będzie Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, to UKE będzie także koordynatorem do spraw usług cyfrowych;

art. 22a ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (projekt)
Właściwymi organami, o których mowa w art. 49 ust. 1 rozporządzenia 2022/2065, są:
1) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „Prezesem UOKiK” – w zakresie spraw, o których mowa w rozdziale III w sekcji 4 rozporządzenia 2022/2065 oraz innych spraw dotyczących ochrony konsumentów określonych w rozporządzeniu 2022/2065;
2) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE” – w zakresie spraw określonych w rozporządzeniu 2022/2065, innych niż wskazane w pkt 1
– zwani dalej „właściwymi organami”.

  • natomiast w zakresie regulacji dotyczących dostawców platform internetowych umożliwiających konsumentom zawieranie z przedsiębiorcami umów zawieranych na odległość oraz we wszystkich sprawach dotyczących ochrony konsumentów projekt przewiduje kompetencje UOKiK;
  • stąd też to UKE będzie rozpatrywał skargi na dostawców usług pośrednich, dokonywał certyfikacji podmiotów d/s pozasądowego rozpatrywania sporów oraz decydował o przyznaniu statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego i statusu zweryfikowanego badacza (rozporządzenie w/s jednolitego rynku usług cyfrowych zmusi nas do nauczenia się nowych nazw i pojęć…);
  • zarówno UKE, jak i UOKiK będą uprawnione (w ramach swej właściwości) do nakładania na dostawców usług pośrednich kar za naruszenie DSA; (uwaga, jest także kara za utrudnianie lub uniemożliwianie prowadzenia czynności kontrolnych oraz brak udzielenia informacji na żądanie UKE);

art. 22zr ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (projekt)
Właściwy organ, może nałożyć na dostawcę usług pośrednich obowiązanego do przestrzegania przepisów rozporządzenia 2022/2065, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w wysokości nie większej niż 6% światowego obrotu osiągniętego przez ten podmiot w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli nie wypełnia on obowiązki określone w art. 11-12, art. 14-18, art. 20-21, art. 22 ust. 1, art. 23-28 i art. 30-32 rozporządzenia 2022/2065.

  • dla jasności: administracyjne kary pieniężne będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej i egzekwowane na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej — ale projektodawcy przewidują, iż odwołania od nich będą wnoszone do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • (to oznacza, że już za jakiś czas będziemy się pasjonować nie tylko rozstrzygnięciami dotyczącymi kar za naruszenie RODO — ale też sankcjami wynikającymi z DSA).

Ustawa wdrażająca DSA do polskiego prawa miałaby wejść po 14-dniowym vacatio legis — natomiast sam akt o usługach cyfrowych stosuje się już od miesiąca — więc chyba czas, żeby poświęcić mu nieco więcej miejsca na tutejszych łamach (bo wątpliwości wcale nie jest aż tak mało…).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

3 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
3
0
komentarze są tam :-)x