Przedsiębiorcy korzystający z pośrednictwa w handlu internetowym będą mieli więcej możliwości dochodzenia swych praw

A teraz coś z jeszcze innej beczki czyli kilka zdań o tym, że zgodnie z przedstawionym właśnie projektem naruszenie reguł uczciwości kupieckiej przez podmioty prowadzące pośrednictwo internetowe i wyszukiwarki internetowe na rzecz biznesu ma być traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego).


ujście Bystrzycy Odry
Ujście Bystrzycy do Odry, ujęcie czysto ilustracyjne (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

A mianowicie, w pewnym skrócie:

  • projektowana nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje zmianę definicji przedsiębiorcy: do dzisiejszego „uczestniczenia w działalności gospodarczej” wskutek choćby ubocznego prowadzenia działalności zawodowej lub zarobkowej dopisuje się użytkowników biznesowych i użytkowników korzystających ze strony internetowej w celach biznesowych;
  • dla jasności definicje tych pojęć można znaleźć w rozporządzeniu 2019/1150 w/s propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (tzw. rozporządzenie P2B) — upraszczając można powiedzieć, że przedsiębiorcą jest każda osoba (fizyczna, prawna), która korzysta z usług pośrednictwa internetowego w celach handlowych, gospodarczych, zawodowych (użytkownik biznesowy), przy czym wykorzystuje do tego aplikację lub stronę internetową pośrednika;
  • stąd też do wyliczanki przykładowych rodzajów czynów nieuczciwej konkurencji dopisuje się „działanie w zakresie usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych” sprzeczne z zasadami funkcjonowania takich przedsięwzięć;
  • dla uniknięcia niejasności dodany przepis precyzuje, iż czynem nieuczciwej konkurencji będą działania podmiotów prowadzących na rzecz biznesu działalność w zakresie pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych polegające na niewykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia P2B, cm.in. w zakresie określenia warunków korzystania z usług, nieprecyzyjnego opisu parametrów plasowania, etc. etc.;

art. 17h ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (projekt)
Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie w zakresie usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek internetowych, w rozumieniu rozporządzenia 2019/1150, naruszające przepisy tego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do wynikających z niego obowiązków dotyczących:
1) warunków korzystania z usług;
2) warunków ograniczenia, zawieszenia i zakończenia świadczenia usług;
3) określenia i opisu parametrów plasowania;
4) opisów zróżnicowanego traktowania;
5) zapewnienia wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg.

  • etc.,etc., albowiem ten katalog nie jest zamknięty — przeto czyn nieuczciwej konkurencji może stanowić każde naruszenie normatywnych wymogów uczciwego prowadzenia działalności pośredników i wyszukiwarek internetowych;
  • wcale nie na marginesie projekt przewiduje zmiany w kompetencjach UOKiK, który ma być organem właściwym do wykonywania zadań wskazanych w rozporządzeniu P2B, a także będzie uprawniony do wstępnego ustalenia, w ramach postępowania wyjaśniającego, naruszeń rozporządzenia DMA przez strażników dostępu.

Zamiast komentarza: nieco upraszczając przepisy te można traktować jako odwrotny medal dyrektywy „Omnibus”. Skoro przepisy nakazują m.in. uczciwie informować konsumentów o plasowaniu produktów w wynikach wyszukiwania — to naruszenie tych obowiązków należy postrzegać jako sprzeczne z wymogiem uczciwej konkurencji rynkowej.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
2
0
komentarze są tam :-)x