Zbieranie danych aktywnych sprzedawców przez platformy internetowe

A skoro przepisy o raportowaniu do skarbówki sprzedających przez platformy internetowe wzbudziły takie zainteresowanie, czas na pogłębienie tematu — czyli czas na nieśmiałą próbę objaśnienia na czym polegać będzie gromadzenie danych aktywnych sprzedawców przez platformy sprzedażowe (ustawa z 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2024 r. poz. 879).


las łódzkiem
Fragment województwa łódzkiego (a może Województwa Łódzkiego? czy zmiany w polszczyźnie zasygnalizowane niedawno przez Radę Języka Polskiego dotyczą także nazw województw?) w pobliżu rzeki Prosny (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

A mianowicie, w znacznym skrócie:

 • wchodzące w życie już za tydzień przepisy nakazują operatorom platform sprzedażowych wdrożyć odpowiednie procedury należytej staranności w zakresie gromadzenia i weryfikacji danych o sprzedawcach, począwszy od ustalenia, czy sprzedawca podlega obowiązkowi raportowania, czy też jest wyłączony spod tej regulacji;
 • jeśli sprzedawca nie jest wyłączony, operator platformy będzie miał obowiązek zgromadzenia — najpóźniej w dniu sprzedaży pierwszej rzeczy lub wypłaty pierwszego wynagrodzenia — określonych, „wstępnych” informacji pozwalających ustalić tożsamość sprzedawcy;

art. 75o ust. 1 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
W celu gromadzenia informacji o aktywnych sprzedawcach (…) raportujący operator platformy jest obowiązany wystąpić do sprzedawcy o te informacje dotyczące tego sprzedawcy najpóźniej w dniu spełnienia przez tego sprzedawcę warunków uznania go za aktywnego sprzedawcę.

 • dlaczego już na początku, skoro obowiązek raportowania dotyczy sprzedawców, którzy osiągnęli określony pułap sprzedaży, tj. np. 30 przedmiotów za sumaryczną kwotę 2 tys. euro rocznie? ano dlatego, że operator ma obowiązek wystąpić o stosowane informacje najpóźniej w dniu, w którym sprzedawcę można uznać za „aktywnego sprzedawcę” — czyli takiego, który „wykonuje stosowną czynność” (np. udostępnia nieruchomość lub środek transportu, sprzedał towar, por. definicja w art. 75a ust. 1 pkt 1 ustawy);
 • dla jasności: literalnie platforma nie musi żądać od sprzedającego podania danych już w chwili wystawienia oferty — ustawa wiąże ten obowiązek z momentem wykonania przez sprzedawcę „stosownej czynności” za wynagrodzeniem, czyli nawet nie zawarciem umowy (najmu, sprzedaży, etc.) — jednak przepis nie wyklucza możliwości wystąpienia o informacje wcześniej (nie może później, ale może wcześniej);
 • (swoją drogą precyzyjne ustalenie daty wykonania czynności czasem może być niełatwe, więc nie zdziwię się, jeśli operatorzy platform nie będą szczególnie czekali do dnia „najpóźniejszego” — bo przecież za uchybienie może być na nich nałożona sroga kara);
 • jakie dane aktywnych sprzedawców należy zbierać na pierwszym etapie? tu ustawa precyzuje, iż w przypadku osób fizycznych chodzi m.in. o imię i nazwisko, adres, numer TIN (czyli identyfikator taki jak PESEL, NIP, etc.), numer VAT i datę urodzenia; w przypadku innych podmiotów: nazwę, adres, numer TIN / VAT; numer rachunku bankowego i nazwę lub nazwisko posiadacza tego rachunku, adresy udostępnianych nieruchomości („grupy obiektów”) oraz numery ksiąg wieczystych (!) tych nieruchomości;
 • ale to nie wszytko, ponieważ jest etap drugi: po osiągnięciu pułapu sprzedaży, od którego zaczyna się raportowanie sprzedawców do KAS, operator platformy powinnien dołożyć do tego m.in. numer rachunku bankowego sprzedawcy oraz imię i nazwisko posiadacza tego rachunku;

art. 75o ust. 2 ustawy
Raportujący operator platformy jest obowiązany wystąpić do sprzedawcy [który sprzedał 30 towarów za łącznym wynagrodzeniem 2 tys. euro] w celu zgromadzenia informacji (…) najpóźniej w dniu przekroczenia przez sprzedawcę progów [30 towarów / 2 tys. euro] jeżeli operator potwierdził tożsamość tego sprzedawcy najpóźniej w dniu spełnienia przez niego warunków uznania go za aktywnego sprzedawcę.

 • i teraz tak: wszystkie te dane operator platformy powinien dostać od sprzedawcy w ciągu 20 dni; jeśli użytkownik platformy wystąpienie takie zignoruje, platforma ma obowiązek niezwłocznie ponowić wezwanie; łącznie sprzedawca może się wahać nie dłużej, niż 60 dni licząc od pierwotnego żądania;
 • jeśli jednak sprzedawca po upływie tych 60 dni wymaganych danych nadal nie przekaże, operator ma obowiązek wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do momentu uzyskania wyczerpujących informacji, a jeśli wstrzymanie wypłaty jest niemożliwe — zablokować możliwość wykonania stosownej czynności (art. 75o ust. 5-6 ustawy);
 • prawodawca pozwala w tym zakresie posłużyć się wiedzą dostarczoną przez zewnętrznego usługodawcę, jednak nawet skorzystanie z usług profesjonalisty nie wyklucza odpowiedzialności operatora platformy za nienależyte wykonanie obowiązków ustawowych (art. 75r ust. 1 ustawy);
 • zaś całość dokumentacji zebranej w toku realizacji procedury należytej staranności należy przechowywać przez kolejne 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin przekazania informacji o sprzedawcach;
 • dla przypomnienia: za niestosowanie procedur należytej staranności operatorowi platformy grozi kara pieniężna w wysokości do 1 mln złotych, zarazem niedopełnienie w/w obowiązków jest przestępstwem lub wykroczeniem karno-skarbowym;
 • od kiedy to wszystko? ano jako było powiedziane, przepisy o raportowaniu sprzedawców do KAS wchodzą w życie 1 lipca 2024 r., jednak w odniesieniu do sprzedawców zarejestrowanych na platformie już w tym dniu operatorzy muszą dopełnić wszelkich procedur najpóźniej do 31 grudnia 2024 r., zaś każdego nowego będzie trzeba prześwietlać na bieżąco (art. 8 ustawy nowelizującej)
 • wcześniejsze zamknięcie konta przed sprzedawcą nie uchroni przed zaraportowaniem sprzedaży do skarbówki: ponieważ dyrektywa DAC7 miała być wdrożona do 1 stycznia 2023 r., operatorzy podejmą nakazane czynności także wobec swoich ex-użytkowników;
 • taka różnica, że jeśli naprawdę nie uda się uzyskać wstecznych danych od sprzedawców — to operator nie zostanie ukarany za brak ustalenia informacji (art. 9 ust. 3 ustawy nowelizującej; podobnego wyłączenia nie ma w odniesieniu do sankcji z kodeksu karnego skarbowego);
 • czy to jest jednorazowy ambaras? otóż nie: platforma musi dopełnić procedur należytej staranności do 31 grudnia każdego roku, zatem co do zasady procedura zbierania i weryfikacji danych aktywnych sprzedawców będzie powtarzana co roku, aczkolwiek operator może część informacji weryfikować co 36 miesięcy, zaś w pewnym zakresie może polegać na swoim najświętszym przekonaniu, że zebrane już dane nie są niewiarygodne lub nieprawidłowe (art. 75p ust. 2 ustawy).

Podsumowując: już za chwilę, już za momencik zacznie się gromadzenie przez platformy danych aktywnych sprzedawców — sprzedawcy, nawet tacy, którzy nie prowadzą firmy, będą musieli udostępnić określone informacje dotyczące swej tożsamości, zakresu działalności, etc. — więc będzie szum, rejwach, afera. Druga będzie wtedy, kiedy się okaże, że na dyrektywę DAC7 „nakładają” się przepisy o ochronie danych osobowych — bo skoro tam są dane, to jest RODO

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

7 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
7
0
komentarze są tam :-)x