Raportowanie do skarbówki informacji o sprzedawcach przez platformy internetowe (już od 1 lipca, ale od 1 stycznia 2023 r.)

Krótko i na temat, ale niektóre media za dużo chrzaniły, że wdrożenie dyrektyw y DAC7 oznacza nowy podatek od sprzedaży przez internet — a tu wcale nie, bo chociaż raportowanie do KAS informacji o sprzedawcach przez internetowe platformy pośredniczące w obrocie oznacza mnóstwo nowych obowiązków (i ryzyk), to wcale nie przekłada się bezpośrednio na ciężary podatkowe (ustawa z 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2024 r. poz. 879).


Bad Muskau
Das Neue Schloss w Bad Muskau (Mużakowie) — po prostu bajeczka… (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

A mianowicie, w bardzo dużym skrócie:

  • w przepisach podatkowych pojawia się groźmobrzmiąca „automatyczna wymiana informacji o sprzedawcach” — czyli raportowanie przez platformy internetowe informacji o sprzedawcach osiągających określony pułap sprzedaży w ciągu roku kalendarzowego;

art. 75b ust. 1 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Raportujący operator platformy przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej zbiorczą informację o sprzedawcach podlegających raportowaniu za okres sprawozdawczy, zwaną dalej „informacją o sprzedawcach”, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w którym raportujący operator platformy zidentyfikował sprzedawcę jako sprzedawcę podlegającego raportowaniu.

  • na podstawie tych przepisów Krajowa Administracja Skarbowa będzie regularnie otrzymywała m.in. imię i nazwisko, nazwę (chciałoby się powiedzieć „firmę”), adres, a także numer TIN, tj. jakiś numer identyfikujący sprzedawcę (NIP, PESEL, REGON, etc.,etc.), wartość wypłaconego wynagrodzenia,
  • obowiązek raportowania odnosi się do wszystkich sprzedawców — oprócz m.in. tych, którzy w ciągu roku kalendarzowego sprzedali mniej niż 30 przedmiotów za wynagrodzeniem nie przekraczającym 2 tys. euro (w przypadku udostępnienia nieruchomości ten limit wynosi… 2000 czynności udostępnienia);
  • obowiązek ten ciąży na „raportujących operatorach platformy”, którzy zostali zdefiniowani jako „oprogramowanie, w tym stronę internetową albo jej część” i „aplikacje, w tym aplikacje mobilne” (dość nieszczęśliwie, bo przecież chodzi o usługodawców udostępniających owe utensylia) umożliwiające użytkownikom łączność z innymi użytkownikami w celu wykonywania czynności (wynajmu nieruchomości, osobistego świadczenia usługi, sprzedaży towarów i udostępnienia środka transportu), a także ustalenia i poboru wynagrodzenia za w/w usługę;

art. 75a ust. 1 pkt 20 ustawy
Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:
20) stosownej czynności – rozumie się przez to jedną z poniższych czynności wykonywaną za wynagrodzeniem:
a) udostępnienie nieruchomości, ich części, w tym pomieszczeń przynależnych, lub udziału w nieruchomościach,
b) usługę świadczoną osobiście obejmującą pracę wykonywaną w trybie zadaniowym lub czasowym przez osobę fizyczną działającą niezależnie albo na rzecz lub w imieniu podmiotu, wykonywaną na żądanie użytkownika online lub fizycznie offline po umożliwieniu jej wykonania za pośrednictwem platformy,
c) sprzedaż towarów,
d) udostępnienie środka transportu
– z wyjątkiem czynności wykonywanej przez sprzedawcę będącego pracownikiem raportującego operatora plat-
formy lub podmiotu powiązanego raportującego operatora platformy;

  • tłumacząc z prawniczego na ludzkie: platformy, które obejmuje raportowanie informacji o sprzedawcach prowadząc szeroko pojęte pośrednictwo w sprzedaży (np. Allegro, etc.), wynajmie nieruchomości (Booking, Airbnb), podwózkach (BlaBlaCar), etc.,etc.; spod regulacji wyłączone są wyłącznie platformy umożliwiające przetwarzanie płatności dotyczącej dokonywanej czynności, wystawianie ofert lub ich reklamowanie, a także przekierowywanie lub przenoszenie użytkowników na docelową platformę;
  • w celu prawidłowego wykonania obowiązku raportowania na operatorze platformy będą ciążyły powinności w zakresie dopełnienia procedur należytej staranności w celu gromadzenia danych o sprzedawcach i ich weryfikacji, przy czym częściowo będzie można oprzeć się na dokumentacji i informacjach dostarczanych przez samego zainteresowanego;
  • dla jasności: zarówno brak raportowania przez platformy, jak i niestosowanie procedur należytej staranności (w tym w zakresie gromadzenia dokumentacji o użytkownikach) jest zagrożone karą pieniężną do 1 mln zł — oraz przestępstwem karno-skarbowym zagrożonym karą grzywny do 129,6 tys. zł;

Od kiedy to wszystko? To też jest dobre, bo zasadniczo już od 1 lipca 2024 r., ale przecież dyrektywa DAC7 miała być wdrożona od 1 stycznia 2023 r., więc:

  • przepisy stosuje się także do każdego podmiotu, który już od 1 stycznia 2023 r. kwalifikował się jako operator platformy raportujący do KAS;
  • słowem: tak, będzie trzeba składać raporty wstecznie — przy czym o ile dobrze rozumiem zaczynając od wystąpienia do sprzedawców o udzielenie stosownych wyjaśnień, a jeśli owo wystąpienie było bezskuteczne (na co operator platformy ma dowody), to żadnej sankcji nie będzie (art. 9 ustawy; tu w sumie można chwilę pogdybolić nt. odpowiedzialności państwa za niewdrożenie dyrektywy na czas — i obciążanie wynikającym z tego ryzykiem podmiotów podlegających władzy tego państwa).

Zamiast komentarza: raportowanie informacji o sprzedawcach przez platformy pośredniczące w sprzedaży rzeczy czy najmie mieszkań nie wiąże się z dodatkowymi podatkami. Celem tych przepisów jest oczywiście tylko i wyłącznie uszczelnienie systemu podatkowego — przede wszystkim uniknięcie sytuacji, że ktoś unika płacenia danin (nie odprowadza VAT i dochodowego, prowadzi działalność bez rejestracji i odprowadzania składek na ZUS, etc.,etc.).
W sumie jeden wielki Lewiatan.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

11 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
11
0
komentarze są tam :-)x