Wynagrodzenie należne organizacji zbiorowego zarządzania za pobieranie tantiem podlega opodatkowaniu VAT-em (TSUE)

A skoro jest dziś mała afera z tantiemami dla wydawców polskich mediów cyfrowych od gigantów internetowych, to warto kilka zdań poświęcić dzisiejszemu orzeczeniu TSUE, z którego wynika, że państwo może pobierać podatek VAT od prowizji za pobieranie przez organizacje zbiorowego zarządzania tantiem należnych twórcom — bo jest to zwykła usługa, a usługi są opodatkowane.


Prăpăstiile Zărneștiului
Sprawa jest z Rumunii, więc ujęcie czysto ilustracyjne też będzie z Rumunii — Prăpăstiile Zărneștiului (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 lipca 2024 r. w/s Credidam (C-179/23)
Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi świadczy usługi w rozumieniu [dyrektywy 2006/112/WE w/s wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, jeżeli, po pierwsze, na mocy ustawy pobiera, rozdziela i wypłaca podmiotom praw wynagrodzenia należne im od wskazanych ustawą określonych użytkowników, a po drugie, potrąca od tych wynagrodzeń prowizję za zarządzanie należną jej od tych podmiotów praw i przeznaczoną na pokrycie kosztów wynikających z tej działalności, w sytuacji gdy pobierane w ten sposób wynagrodzenia na rzecz owych podmiotów praw nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu tej dyrektywy dokonywane przez te podmioty na rzecz tych użytkowników.

Sprawa dotyczyła sporu o opodatkowanie usługi pobierania przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i przekazywania twórcom należnych im tantiem za retransmisję w kablówkach utworów — a dokładnie obciążenia podatkiem VAT prowizji od świadczonej usługi (potrącanej z uzyskanych kwot).

W ocenie jednej z takich organizacji (Credidam) pobieranie w imieniu artystów należnego im wynagrodzenia nie jest usługą w rozumieniu przepisów o VAT, zatem rumuńskie przepisy są w tym zakresie sprzeczne z unijną dyrektywą.
Spór trafił do Curtea de Apel București, który stwierdził, że prowizja ma charakter akcesoryjny względem wynagrodzeń, a skoro same wynagrodzenia nie są opodatkowane, to podatek VAT od prowizji za pobieranie tantiem się nie należy– a następnie, poprzez sąd najwyższy (Înalta Curte de Casație și Justiție), do TSUE.

art. 24 ust. 1 dyrektywy 2006/112 w/s wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
„Świadczenie usług” oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów.

art. 25 lit. c) dyrektywy VAT
Świadczenie usług może obejmować między innymi jedną z następujących czynności:
c) świadczenie usług na podstawie nakazu wydanego przez organ władzy publicznej lub w jego imieniu lub z mocy prawa.

W wydanym dziś wyroku Trybunał Sprawiedliwości przypomniał, iż w orzecznictwie utrwalił się pogląd, że podatek VAT od wyświadczonej usługi należny jest wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy wyświadczoną usługą a otrzymywanej należności. Związek taki wymaga natomiast istnienia stosunku prawnego pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, a także ekwiwalentności należnego wynagrodzenia i wyświadczonej usługi (por. „Czy należne członkowi zarządu wynagrodzenie obliczone jako procent od zysku spółki jest opodatkowane podatkiem VAT?”).
W ocenie TSUE pobieranie przez organizacje zbiorowego zarządzania tantiem od korzystania z utworów jest usługą, a więc podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Pomiędzy tymi podmiotami zachodzi wszakże stosunek prawny, na podstawie którego dochodzi do wymiany usługi w zamian za wynagrodzenie, zaś kwota prowizji jest bezpośrednio powiązana z wyświadczoną usługą (już choćby przez to, że jej wysokość jest zależna od skuteczności działania ozz). Nie ma przy tym znaczenia, że zarówno system zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, jak i należność organizacji wynika z przepisów prawa — bo przecież zgodnie z dyrektywą VAT świadczenie usługi może wynikać „z mocy prawa”. Na ocenę nie ma także wpływ okoliczność, iż organizacja zbiorowego zarządzania jest stowarzyszeniem powołanym w celach niezarobkowych, a wynagrodzenie jest przeznaczone wyłącznie na pokrycie celów statutowych — wszakże podatnikiem jest każdy, kto samodzielnie prowadzi działalność, bez względu na cele i efekty tej działalności.

Zamiast komentarza: państwo, które będzie brało pieniądze za to, że ktoś przekazuje pieniądze zawsze się samo wyżywi — choćby za cenę pokrzywdzenia tych, którzy na te pieniądze już raz zapracowali (a wszyscy już wcześniej zapłacili należne podatki).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

11 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
11
0
komentarze są tam :-)x