Przesłuchanie oskarżonego online — na jego wyraźny wniosek — nie narusza prawa do obecności na rozprawie (TSUE)

Czy prawodawca może, dla ułatwienia sobie (i sądom) życia, wprowadzić instytucję przesłuchania podejrzanego czy oskarżonego na odległość, przez internet? Czy jednak udział oskarżonego w rozprawie w drodze wideokonferencji może naruszać prawo do bezpośredniego stawiennictwa przed sądem, a obecność na sali sądowej może być wykluczona tylko w wyjątkowych przypadkach? Odpowiedzi na takie pytanie udzielił wczoraj TSUE.


Morze Czarne
Sprawa wzięła się z Bułgarii, więc zdjęcie ilustrujące tekst też wzięło się z Bułgarii (fot. Olgierd Rudak, CC BY-SA 4.0)

wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 lipca 2024 r. (C‑760/22)
[Dyrektywa 2016/343] nie stoi na przeszkodzie możliwości udziału oskarżonego, na jego wyraźny wniosek, w rozprawach za pośrednictwem wideokonferencji, przy czym należy ponadto zagwarantować przestrzeganie prawa do rzetelnego procesu sądowego
.

Sprawa dotyczyła kilku osób oskarżonych w 2021 r. przez bułgarską prokuraturę o przestępstwa podatkowe. W toku postępowania jeden z oskarżonych (mieszkający poza Bułgarią) poprosił o możliwość uczestniczenia w rozprawie sądowej poprzez wideotransmisję.

Sąd, bazując na przepisie czasowo — bo koronawirus — pozwalającym na wirtualne uczestnictwo stron w procesie, przychylił się do tego wniosku (tak czy inaczej na sali sądowej fizycznie obecny był obrońca oskarżonego). Jednak w pewnym momencie przepis ten wygasł, a sąd powziął wątpliwości, czy utrzymanie zgody na udział w rozprawie przez internet nie będzie sprzeczne z unijną dyrektywą zapewniającą podsądnym prawo do osobistego stawiennictwa przed sądem (por. „Będą sądy przez internet (bo koronawirus)”) i zdecydował się wystąpić z pytaniem prejudycjalnym do TSUE.

art. 8 ust. 1-2 dyrektywy 2016/343 w/s wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym
1. Państwa członkowskie zapewniają podejrzanym lub oskarżonym prawo do obecności na rozprawie.

2. Państwa członkowskie mogą postanowić, że rozprawa, której wynikiem może być orzeczenie w przedmiocie winy lub niewinności podejrzanego lub oskarżonego, może odbyć się pod jego nieobecność, pod warunkiem że:
a) podejrzanego lub oskarżonego powiadomiono we właściwym czasie o rozprawie i o konsekwencjach niestawiennictwa; lub
b) podejrzany lub oskarżony, którego powiadomiono o rozprawie, jest reprezentowany przez umocowanego obrońcę, wybranego przez tego podejrzanego lub oskarżonego lub wyznaczonego z urzędu.

W wydanym wczoraj wyrok Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że przepisy unijne gwarantują każdemu podejrzanemu i oskarżonemu prawo do obecności na rozprawie karnej. Gwarancje te są realizacją prawa do rzetelnego procesu, domniemania niewinności i prawa do obrony, a dzięki nim każdy ma prawo bezpośrednio i osobiście przedstawić sądowi swoje stanowisko. Prawo do stawania przed sądem jest zasadą — odstępstwo od tej reguły jest wyjątkiem.
Takim wyjątkiem może być udział w rozprawie w drodze wideokonferencji online — na własne, wyraźne życzenie oskarżonego. Dyrektywa nie reguluje takiej formy czynności procesowej, zatem należy przyjąć, iż materia nie jest zharmonizowana, a więc poszczególne państwa mogą przyjąć własne rozwiązania — cały czas jednak pamiętając o nadrzędnym znaczeniu prawa do rzetelnego procesu, domniemania niewinności i prawa do obrony.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

3 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
3
0
komentarze są tam :-)x