56 search results for "a teraz coś z całkiem innej beczki"

Czy strona, która ma pełną zdolność do czynności prawnych może samodzielnie wnieść skargę kasacyjną do SN?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy przymus adwokacki przed Sądem Najwyższym dotyczy także strony, która ma pełną zdolność do czynności prawnych — oraz czy pełnomocnik z urzędu może domagać się kosztów po oddaleniu oczywiście bezzasadnego środka odwoławczego? (postanowienie…

30 złotych dziennie za wjazd samochodem spalinowym do centrum miasta?

odpowiedzialność wadliwy tuning samochodu

A teraz coś z całkiem innej beczki: do Izby Poselskiej trafił rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych — czyli oczko w głowie premiera, który wzorem tow. Gierka postanowił zrewolucjonizować polską motoryzację. Zanim dojdziemy do powszechnych ładowarek samochodów elektrycznych, warto poświęcić…

Czy właściciel kota może dostać mandat za to, że „kot biegał luzem po drodze” — i gonił go pies?

kot wykroczenie art. 77 kw

A teraz coś z całkiem innej beczki: skoro art. 77 kw penalizuje zachowania opiekuna zwierzęcia — każdego zwierzęcia — który nie zachowuje ostrożności przy jego trzymaniu, to czy wykroczenie to może popełnić także właściciel kota, który chodzi sobie swoimi ścieżkami? (nieprawomocny…

Czy wspólnotowy znak towarowy pozwala zakazać używania podobnego oznaczenia — ale w odniesieniu do innego towaru?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy używanie oznaczenia podobnego do wspólnotowego znaku towarowego) może naruszać prawa uprawnionego — jeśli dotyczy towarów, których uprawniony w ogóle nie produkuje? wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2015 r. (I CSK 50/14) W…

Czy można podważyć prawa do wzoru wspólnotowego — w toku sporu o naruszenie praw — ze względu na jego banalność?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy wzór wspólnotowy może skutecznie chronić prawa przedsiębiorcy nawet jeśli zarejestrowano go wyłącznie na podstawie szkiców lub fotografii? Czy pozwany o naruszenie praw do takiego wzoru może podważyć zarzuty wskazując na pospolitość zarejestrowanych…