17 search results for "autoryzacja"

Wzmocnienie gwarancji niezależności dziennikarzy (wolność słowa to także prawo do milczenia)

Opublikowana wczoraj nowelizacja prawa prasowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2173) to nie tylko kluczowe zmiany w instytucji autoryzacji wypowiedzi, ale także normatywne wzmocnienie mechanizmów mających ułatwić dziennikarzom zachowanie niezależności — wewnątrz swojej redakcji. art. 10 ust. 2-3 ustawy prawo prasowe…

Projekt nowelizacji przepisów o autoryzacji wypowiedzi prasowej

Czysto informacyjnie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło projekt nowelizacji prawa prasowego — sprowadzający się do nowego uregulowania instytucji autoryzacji wypowiedzi. A mianowicie: projekt utrzymuje zasadę, że dziennikarz ma obowiązek umożliwić autoryzację dosłownej wypowiedzi cytowanej w tekście (dotychczasowy art. 14 ust.…

Nieprawdziwa publiczna o chorobie psychicznej narusza dobra osobiste — prawdziwa też (wyrok w sprawie Hejke-Sakiewicz)

Sakiewicz Hejke proces

A teraz coś z nieco innej beczki, bo nieczęsto się zdarza zajrzeć od kuchni na proces, którego efekty opisywałem w tekście Przeprosiny w prasie, za wypowiedź prasową. Czyli: jak to się stało, że Tomasz Sakiewicz przeprosił Krzysztofa Hejke za nieuprawnione stwierdzenia…