Paplanina JKM a zamach stanu

Bardzo mnie rozbawiła podana przez prasę informacja, że Pan Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny czasopisma Liberté! oraz wiceprezes fundacji wydającej ten tytuł postanowił powiadomić organy ścigania o możliwości popełnienia przez JKM przestępstwa przygotowania do… zamachu stanu. Chodzi o przepis art. 127 par. 2 kodeksu karnego, w myśl którego… albo nie, czytajcie sami, całość: art. 127 kk: … Dowiedz się więcej

Słowo wstępne redaktora naczelnego

A więc udało się — jak zapowiedziałem nie dalej jak wczoraj właśnie udało się oddać do rąk P.T. Czytelników pierwszy numer nowego wydania czasopisma Lege Artis. Udało się dokładnie w 7 lat i 5 miesięcy (!) od uruchomienia poprzedniej wersji (pierwszy tekst pojawił się 17 listopada 2006 r. o godzinie 10:01, zaś data rozpowszechnienia „Słowa … Dowiedz się więcej