Czy kod źródłowy aplikacji mObywatel zostanie kiedyś upubliczniony?

Krótko i na temat, ale to jest w sumie znaczące: ponieważ nadchodzi pierwsza rocznica wejścia w życie ustawy o aplikacji mObywatel, a więc powinien zbliżać się dzień, w którym upubliczniony zostanie jej kod źródłowy — ale może też się zdarzyć, że udostępnienie kodu źródłowego aplikacji mObywatel nie nastąpi nigdy. Stosowna nowelizacja przepisów zaszyta została w … Dowiedz się więcej

Czy zarządca cmentarza wyznaniowego podlega pod przepisy o udostępnianiu informacji publicznej?

Czy zarządca cmentarza wyznaniowego może być zobowiązany do wyjaśnienia zasad jego finansowania? Jeśli z publicznej kasy nie otrzymuje nawet grosza na utrzymanie miejsc pochówku? Czy jednak prowadzenie cmentarza może być traktowane jako zadanie publiczne, a więc do obowiązków organizacji religijnej może należeć udostępnianie informacji o zarządzaniu cmentarzem wyznaniowym? (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 stycznia … Dowiedz się więcej

Czy dokument „wycofany z obiegu i unieważniony” podlega udostępnieniu?

Czy przepisy o dostępie do informacji publicznej dotyczą także korespondencji urzędowej? Na przykład treści zawiadomienia o przestępstwie wysłanego przez organ administracji publicznej? Jeśli kilka dni po jego wysłaniu urząd swój donos wycofał? Czy jednak udostępnienie dokumentu wycofanego z obiegu i unieważnionego także mieści się w pojęciu udip? (nieprawomocny wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 lutego … Dowiedz się więcej

Krajowy Rejestr Osób Pełniących Niektóre Funkcje Publiczne (projekt)

Krótko i na temat, ale trzeba być inkluzywnym i nie wykluczać projektów ustaw przedstawianych przez posłów PiS, a już zwłaszcza takich których nazwa jest przepiękna — oto być może będzie Krajowy Rejestr Osób Pełniących Niektóre Funkcje Publiczne (bo tak mówi projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Pełniących Niektóre Funkcje Publiczne). A mianowicie, w niezbędnym skrócie: Po … Dowiedz się więcej

Prasa może żądać informacji od prywatnej firmy — ale nie w celach związanych z prowadzonymi interesami

Czy prowadzący dziennikarskie śledztwo w sprawie nadużyć i konfliktu interesów redaktor lokalnych mediów może żądać udzielenia niezbędnych informacji przez prywatną spółkę? Czy jednak żądanie udzielenia informacji prasie jest nadużyciem prawa i klasycznym konfliktem interesów — jeśli się okazuje, że redaktor sam by chętnie porobił interesy, zapominając, że działalność biznesowa i dziennikarska powinny być od siebie oddzielone … Dowiedz się więcej