Kategoria: miscellanea

Czasopismo Lege Artis: miscellanea, czyli zagadnienia różne – to co się nie zmieściło w innych działach.

Święto Chrztu Polski (14 kwietnia)

Eppur si muove — miał pono szepnąć Galileo, mogą też szepnąć miłośnicy prawa wszelakiego: oto dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę wprowadzającą nowe święto — Święto Chrztu Polski (ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski,…

Czy optymalizacja podatkowa uzyskana przy okazji czynności racjonalnej gospodarczo, jest obejściem prawa podatkowego?

optymalizacja podatkowa obejście prawa

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy przedsiębiorca może, planując działania gospodarcze, brać pod uwagę dodatkowy „bonus” w postaci obniżenia zobowiązań podatkowych? Czy jednak optymalizacja podatkowa stanowi obejście prawa podatkowego, a zatem spotka się z restrykcyjną reakcją skarbówki? nieprawomocny…

Zielone tablice rejestracyjne dla pojazdów elektrycznych i wodorowych (projekt)

dyskryminacja wiek staż pracy

Krótko i na temat: w serwisie internetowym RCL pojawił się projekt rozporządzenia wprowadzającego zielone tablice rejestracyjne dla pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem (rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych). Dla…

„Automatyczna kontrola średniej prędkości” (projekt znaku drogowego D-51a)

automatyczna kontrola średniej prędkości

Krótko i na temat: w serwisie RCL pojawił się projekt rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych przewidujący wprowadzenie nowych znaków drogowych służących do oznakowania odcinków, na których prędkość pojazdów kontrolowana jest przy pomocy urządzeń samoczynnych (znak automatyczna kontrola…

Czy można odmówić pozwolenia na broń — bo wnioskujący był w przeszłości karany (ale wyroki uległy już zatarciu)?

Oczywistą oczywistością jest, że pozwolenia na broń nie otrzyma osoba, która została prawomocnie skazana za poważne przestępstwo. Jednak upływ czasu wiąże się z zatarciem skazania, skutkiem jego jest uzyskanie statusu osoby niekaranej. Można zatem zapytać: czy popełnienie przestępstwa, za które…

Okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu niektórych pojazdów na drogach (kiedy obowiązuje „zakaz jazdy TIR-ów”?)

przedsiębiorca ubezpieczenie klauzula abuzywna

A skoro siedmiomilowymi krokami zbliżają się Wielkie Święta Prezentów — to chyba dobry moment by sobie odświeżyć jak wyglądają przepisy ustanawiające zakaz jazdy TIR-ów po naszych drogach, do czego pretekstem niechaj będzie opublikowanie tekstu jednolitego przepisów regulujących owe ograniczenia i…

Jedno koło (gospodyń wiejskich) w jednej wsi

ustawa koło gospodyń wiejskich

Nie zwróciłbym uwagi na opublikowane dokładnie przedwczoraj w Dzienniku Ustaw nowe przepisy określające zasady funkcjonowania kół gospodyń wiejskich — gdyby nie fakt, że przez całe studia oblałem dwa egzaminy, a ten drugi właśnie z prawa rolnego. Skoro jednak legislatywa zdecydowała się…