Kategoria: miscellanea

Czasopismo Lege Artis: miscellanea, czyli zagadnienia różne – to co się nie zmieściło w innych działach.

Od jutra wracają „godziny dla seniorów”

wracają Godziny dla seniorów

Krótko i na temat: od jutra w sklepach wracają „godziny dla seniorów” — a to za sprawą opublikowanej właśnie nowelizacji rozporządzenia w/s koronaobostrzeń (rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i…

Od dziś cała Polska znów w maseczkach (chyba że ktoś ma zaświadczenie lekarskie, z czym oczywiście też będzie wesoło)

obszar zero cała Polska

Jak przypuszczałem przepisy wprowadzające na terenie całej Polski „żółtą strefę epidemiczną” (a właściwie „obszar żółty”) opublikowano szczerą nocą (ok. 23:00), co oznacza, że chętni mieli mniej-więcej godzinę na zapoznanie się z nowymi obostrzeniami (rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października 2020…

Nie ma przepisu nakazującego wyznaczenie miejsc parkingowych na każdej drodze lub umożliwienia dojazdu do każdego lokalu

zaskarżenie projektu organizacji ruchu

Czy możliwe jest zaskarżenie projektu organizacji ruchu przez przedsiębiorców, którym znaki drogowe utrudniają dojazd do lokalu prowadzenia działalności, a przez to utrudniają biznes? I czy prawo zobowiązuje władze miasta do umożliwienia przedsiębiorcy dojazdu własnym autem do własnego lokalu i zaparkowania…

Wprowadzona przez ministra Szumowskiego prewencyjna kwarantanna była sprzeczna z Konstytucją (wyrok)

kwarantanna szumowskiego sprzeczna konstytucją

Czy minister zdrowia miał prawo, ustanawiając stan zagrożenia epidemicznego, wprowadzić obowiązkową prewencyjną kwarantannę dla przekraczających polską granicę? Czy wydane przezeń rozporządzenie można oceniać jako wykraczające poza granice upoważnienia ustawowego — co by sprawiało, że cała wymyślona przez Szumowskiego kwarantanna była…

Wierzyciel nie może odmówić przyjmowania gotówki jako środka regulacji zobowiązań (tylko w Eurolandzie)

Odmowa przyjmowania gotówki

Państwa, w których obowiązującą walutą jest euro, nie są uprawnione do przyjmowania regulacji ograniczających możliwość regulowania niektórych zobowiązań wyłącznie do form bezgotówkowych (przelewów bankowych). Odmowa przyjmowania gotówki przez wierzyciela jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych przypadkach — wynika to z faktu,…