Wyłączenie urzędnika, który wydał zaskarżoną decyzję, dotyczy wszystkich etapów postępowania i każdej czynności

Czy wyłączenie pracownika organu administracji publicznej — urzędnika, który w sprawie wydał zaskarżoną decyzję — oznacza wyłącznie zakaz merytorycznej oceny sprawy? Czy jednak zakaz dalszego zajmowania się sprawą dotyczy także czynności ściśle formalnych, np. oceny, że strona przekroczyła terminy? (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 stycznia 2022 r., I OSK 1762/19). Sprawa zaczęła się od wydanej … Czytaj dalej

Rasy psów ratowniczych (w Państwowej Straży Pożarnej)

rasy psów ratowniczych

A skoro o proponowanej — dość wąskiej (w porównaniu z wcześniejszym stanem prawnym) — liście ras psów stosowanych w ratownictwie PSP pisałem na etapie projektu, nie widzę przeszkód by skrobnąć kilka słów po opublikowaniu finalnego aktu w Dzienniku Ustaw (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 grudnia 2021 r. w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych, … Czytaj dalej

Wymiana dokumentu prawa jazdy nie może prowadzić do podważenia posiadanych już uprawnień

Czy przy wymianie „starego” prawa jazdy może pojawić się data ważności uprawnień do kierowania pojazdami? Czy jednak czynność materialno-techniczna, jaką jest wytworzenie nowego dokumentu nie może prowadzić do podważenia wcześniej nabytych uprawnień? nieprawomocny wyrok WSA w Gliwicach z 7 grudnia 2021 r. (II SA/Gl 1167/21)1) Nowo wydany dokument prawa jazdy udostępniany osobie wnioskującej o jej … Czytaj dalej

Świadczenie kompensacyjne za działania niepożądane po szczepieniu ochronnym

Krótko i na temat, ale może komuś się przyda: w Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie przepisy pozwalające przyznać pieniężne świadczenie kompensacyjne każdemu, u kogo wystąpiły działania niepożądane po szczepieniu ochronnym (ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2022 r. … Czytaj dalej

Czy gmina jako strona postępowania powinna być traktowana jako podmiot publiczny? (epopei z doręczeniami via ePUAP ciąg dalszy)

Czy urząd jako strona postępowania jest przede wszystkim nadal podmiotem publicznym, czy jednak bardziej stroną postępowania? Pytanie wydaje się dość retoryczne, ale przecież w kontekście tego jak wygląda doręczenie za pośrednictwem ePUAP gminie jako stronie postępowania administracyjnego przyjęcie takiego czy innego stanowiska może mieć całkiem konkretne znaczenie (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 grudnia 2021 … Czytaj dalej