Ograniczenie unijnej swobody podróżowania w czasie pandemii COVID-19 było zgodne z prawem (TSUE)

A teraz coś z nieco innej beczki, czyli kilka zdań o dzisiejszym wyroku, w którym TSUE stwierdził, że ograniczenie unijnej swobody podróżowania w czasie pandemii koronawirusa nie było sprzeczne z unijnym prawem — bo ono chroni nie tylko wolność przemieszczania się, ale też zdrowie publiczne. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 grudnia 2023 r. w/s Nordic Info … Dowiedz się więcej

Dzień Prezydenta Gabriela Narutowicza (projekt)

Krótko i na temat, ale przecież inicjatywę legislacyjną wprowadzającą nowe świeckie święto — Dzień Prezydenta Gabriela Narutowicza — na tutejszych łamach zawsze warto odnotować (projekt ustawy o ustanowieniu Dnia Prezydenta Gabriela Narutowicza). Dokument jest krótki i lakoniczny, a składa się nań średnio długa preambuła, w której wykłada się warstwę historyczno-polityczną regulacji (właściwie mogłaby ona posłużyć za uzasadnienie ustawy): … Dowiedz się więcej

Czy odmowa wydania dowodu osobistego bez odcisków palców powinna mieć postać decyzji administracyjnej?

Czy można zawnioskować o dowód osobisty bez odcisków palców, wyjaśniając, że ich pobranie tak będzie niemożliwe? Czy jednak chodzi o to, żeby przyjść i spróbować — i jak się naprawdę nie da, to się nie da? I, wcale nie na marginesie: czy odmowa wydania dowodu osobistego ze względu na odmowę pobrania odcisków palców powinna nastąpić w drodze decyzji … Dowiedz się więcej

Powołanie proboszcza leży w gestii władz kościelnych — ale ksiądz, który sprawuje funkcję organu kościelnej osoby prawnej, musi umieć wykazać swe powołanie

Świeckie władze państwa nie ingerują w obsadę stanowisk kościelnych i nie decydują o nadaniu osobowości prawnej kościelnym jednostkom organizacyjnym — co nie oznacza, że ksiądz proboszcz, jako organ parafii, który podejmuje czynności wynikające z prawa świeckiego, nie musi wykazać swego uprawnienia do jej reprezentowania. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2023 r. (II GZ … Dowiedz się więcej

Podwyższenie kwoty wolnej w PIT i nieobowiązkowy ZUS dla przedsiębiorców (projekt)

Krótko i na temat, ale jeśli ktoś myślał, że lewicowa depenalizacja i legalizacja przerywania ciąży była pierwszym projektem w dziesiątej kadencji Izby Poselskiej, to czas go z błędu wyprowadzić: palmę pierwszeństwa dzierżą dwa projekty Konfederacji: o podniesieniu kwoty wolnej w podatku PIT i o zniesieniu obowiązkowego ZUS w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (projekt ustawy o … Dowiedz się więcej