Publikacja zdjęć dzieci na Fejsbóku wymaga zgody obojga rodziców — zwłaszcza jeśli robi to nowa partnerka ojca

Czy publikacja wizerunku wspólnych dzieci na Facebooku wymaga udzielenia zgody obojga rodziców? Jeśli zdjęcia na swój profil wrzuca nowa partnerka ojca, która w dodatku wie, że rodzice nie są zgodni co do publikacji fotografii? Czy jednak wystarczy, że na rozpowszechnienie wizerunku zgadza się jeden z rodziców? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 listopada 2021 r. (I … Czytaj dalej

Windykacja długów spółki nie narusza dóbr osobistych jej prezesa — nawet jeśli windykator przychodzi do jego domu i dzwoni na jego komórę

Czy windykacja należności prowadzona przeciwko spółce może być traktowana jako naruszenie dóbr osobistych jej prezesa — pogwałcenie miru domowego, prawa do prywatności, etc.? Jeśli windykator dzwonił na komórę prezesa i przyszedł do jego domu? Jeśli ten numer telefonu był podany na jego służbowej wizytówce, a adres domowy widnieje w KRS spółki? (wyrok Sądu Apelacyjnego w … Czytaj dalej

Każdy krewny zmarłego ma prawo do kultu jego pamięci — a więc może domagać się udostępnienia dokumentacji jego dowodu osobistego

A teraz coś z całkiem innej beczki czyli czy skoro ochrona danych osobowych dotyczy tylko osób żyjących, to po śmierci nie ma żadnych ograniczeń w dostępie do dokumentów zmarłego? Czy udostępnienie dokumentacji dowodu osobistego, które jest możliwe po wykazaniu interesu prawnego, wymaga wykazania istnienia dobra osobistego w postaci kultu pamięci osoby zmarłej — a więc … Czytaj dalej

Wypowiedź w sieci można zaskarżyć do każdego sądu w UE (jeśli, jeśli, wyrok TSUE C-251/20)

Krótko i na temat, bo i nie każdego to zainteresuje: z wydanego dziś przez TSUE wyroku wynika, że w sprawach dotyczących usunięcia i sprostowania wypowiedzi opublikowanych w internecie jurysdykcja sądowa „idzie w ślad” za właściwością dotyczącą roszczeń odszkodowawczych — przeto zasadniczo każdy zniesławiający komentarz praktycznie może trafić do dowolnego sądu w Unii Europejskiej. wyrok Trybunału … Czytaj dalej

Czy ktoś, kto nigdy nie sprzedał żadnego utworu, ma prawo do wynagrodzenia za naruszenie jego autorskich praw majątkowych?

Takie pytanie: skoro odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych powinno się odnosić do wysokości „stosownego wynagrodzenia”, które byłoby należne za korzystanie z utworu, to czy twórca, który nigdy żadnego utworu nie sprzedał, nie może liczyć na jakiekolwiek odszkodowanie — bo wysokość stosownego wynagrodzenia za korzystanie utworu nie może być wykazana? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z … Czytaj dalej