Transakcja płatnicza dokonana na podstawie sfałszowanego pełnomocnictwa nie jest transakcją autoryzowaną (TSUE)

Czy pełnomocnictwo do czynności bankowych, udzielone przed notariuszem, jest wystarczające do dokonywania przez pełnomocnika stosownych operacji? Jeśli się okaże, że pełnomocnictwo wprawdzie zostało potwierdzone poprzez nadanie mu apostille — ale w gruncie rzeczy było od początku sfałszowane? Czy autoryzacja transakcji płatniczej przez pełnomocnika dysponującego fałszywym upoważnieniem notarialnym jest prawidłowa i zwalnia bank od odpowiedzialności za … Dowiedz się więcej

GPAY vs. ePay — czyli czy większy może więcej?

Czy widząc na sklepie nalepkę z napisem GPAY przeciętny konsument wie i rozumie o co w tym chodzi? A jeśli ujrzy napis ePay? Czy oznaczenie GPAY i ePay są do siebie podobne? Czy można je ze sobą kojarzyć, a nawet pomylić? I, zadając podchwytliwe pytania: czy większy może więcej, więc Gógiel może swobodnie żerować na … Dowiedz się więcej

Obowiązek rejestracji zagranicznych platform internetowych w krajowym rejestrze jest sprzeczny z zasadą swobodnego przepływu usług w UE (TSUE)

A skoro niedawno na niniejszych łamach była krótka i niewprawna recenzja książki pt. „Włosi”, dziś czas na kilka zdań o tym, że chociaż regulacje unijne nakładają na platformy internetowe pewne powinności w zakresie zapewnienia uczciwych warunków korzystającym z ich usług firmom — to nałożony przez włoskie prawo obowiązek rejestracji platform internetowych w krajowym rejestrze, pod rygorem … Dowiedz się więcej

Przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dotyczy także należności przyszłej i warunkowej (TSUE)

Warunkiem skutecznego zobowiązania się przez konsumenta do płatności za internetowe zakupy jest kliknięcie w przycisk z napisem „zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty”, to oczywista oczywistość. Czy ten wymóg dotyczy tylko płatności dokonywanych natychmiast po złożeniu zamówienia — i nie dotyczy wynagrodzenia, którego płatność zależy od określonego warunku, który wcale nie musi się spełnić? Czy … Dowiedz się więcej

Znak graficzny „ZAWIERA OWADY JADALNE” (projekt)

Krótko i na temat, ale to na pewno ważne: do laski marszałkowskiej wpłynął podpisany przez posłów PiS projekt ustawy o obowiązku oznaczania żywności znakiem graficznym „ZAWIERA OWADY JADALNE” (projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych). A mianowicie, w wielkim skrócie: Tytułem dygresyjnej ciekawostki: przypominam, że owady nie są zwierzętami na gruncie ustawy … Dowiedz się więcej