Dokument urzędowy a klauzule niedozwolone

Studząc (ale mam nadzieję: nie nudząc) P.T. Czytelników dziś zwracam uwagę na ciekawy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 kwietnia 2015 r. (sygn. akt VI ACa 774/14) — który nawet doczekał się tezy. Od tezy zaczynam, później omówka: Wytyczne stanowiące kryteria wyboru projektów, opracowane we właściwym trybie przewidzianym przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, … Dowiedz się więcej

Zażalenie na postanowienie od zażalenia na postanowienie (uchwała SN III SZP 3/15)

A skoro w wątku poświęconym kontrowersyjnej uchwale Sądu Najwyższego z 9 września 2015 r. odmawiającej statusu konsumenta osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym (III SZP 2/15) była już mowa także o uchwale podjętej pod sygnaturą III SZP 3/15, dobrze byłoby chyba poświęcić trzy zdania i temu orzeczeniu (w serwisie internetowym SN.pl uchwała pojawiła się kilka dni … Dowiedz się więcej

Odszkodowanie za odwołany lot — ważny wyrok TSUE (C-257/14)

reklamacja opóźnionego lotu

I jeszcze jedno interesujące i świeżutkie orzeczenie. Tym razem wyrok TSUE z 17 września 2015 r. obowiązku wypłaty przez przewoźnika odszkodowania za odwołany lot, a z którego wynika, że pasażer ma prawo do rekompensaty nawet jeśli lot się nie odbył z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych (C-257/14). Kompania lotnicza będzie jednak zwolniona z obowiązku wypłaty odszkodowania, jeśli … Dowiedz się więcej

Uchwała III SZP 2/15 — zdaniem SN poszkodowany w wypadku dochodzący roszczenia z OC sprawcy nie jest konsumentem

Właśnie otrzymałem odpowiedź z Sądu Najwyższego — treść uchwały z 9 września 2015 r. (III SZP 2/15), która już była sygnalizowana na łamach Lege Artis. Uchwała Sądu Najwyższego z 9 września 2015 r. (III SZP 2/15): Poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy … Dowiedz się więcej

Poszkodowany w wypadku samochodowym bez statusu konsumenta (uchwała SN III SZP 2/15)

Czysto informacyjnie: UOKiK informuje o uchwale Sądu Najwyższego z 9 września 2015 r. (sygn. akt III SZP 2/15), w myśl której poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem — co oznacza, że m.in. Urząd nie będzie uprawniony do podejmowania działań w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu obowiązkowego OC. ważna aktualizacja: uchwała Sądu Najwyższego z 9 września … Dowiedz się więcej