Zakaz komercyjnej hodowli zwierząt futerkowych na futro (projekt)

Krótko i na temat, bo przecież który to już raz: do laski marszałkowskiej trafił kolejny już (acz pierwszy w tej kadencji parlamentu) projekt ustawy wprowadzającej zakaz hodowli zwierząt futerkowych na futro (projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt). A mianowicie, w pewnym skrócie: art. 12 ust. 4c ustawy o ochronie zwierząt (projekt)Zabrania się chowu … Dowiedz się więcej

Obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie (projekt ustawy o zdrowiu zwierząt)

A skoro już kiedyś na tutejszych łamach było o przepisach nakazujących szczepić psy na wściekliznę, to dziś czas wspomnieć, że będą nowe przepisy — ale obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie zasadniczo zostaje po staremu (projekt ustawy o zdrowiu zwierząt). A mianowicie, w pewnym skrócie: art. 45 ust. 1 ustawy o zdrowiu zwierząt (projekt)Psy powyżej 3. miesiąca życia na terytorium … Dowiedz się więcej

Będzie podwyżka opłaty za wydanie paszportu dla psa — do 150 złotych (projekt)

Krótko i na temat: będzie podwyżka opłaty za wydanie paszportu dla psa (kota, fretki) — do 150 złotych (projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym) A mianowicie, w pewnym skrócie: par. 1 pkt 1 rozporządzenia w/s wysokości opłaty … Dowiedz się więcej

Zakaz przewozu powyżej sześciu pasażerów wozem konnym (projekt)

Krótko i na temat, ale pominąć nie można: do laski marszałkowskiej wpłynęła propozycja zmian w prawie — ustawowy zakaz zarobkowego przewozu powyżej sześciu pasażerów wozem konnym (poselski projekt ustawy o ochronie zwierząt). A mianowicie, bez zbędnych skrótów: art. 14 ust. 2 pkt 7 ustawy o ochronie zwierząt (projekt)Zabrania się w szczególności:7) zarobkowego przewozu osób pojazdami … Dowiedz się więcej

Czy sprawca przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem może mieć orzeczony dożywotni zakaz posiadania zwierząt?

Sprawca winny przestępstwa znęcania się nad własnym psem może mieć orzeczony zakaz posiadania wszelkich zwierząt w przyszłości. Czy sąd może orzec taki zakaz bez wskazania czasu jego trwania? Czy jednak bezterminowy zakaz powiadania zwierząt jest sprzeczny z ustawą, zaś obarczony tego rodzaju błędem wyrok nie nadaje się do wykonania — lecz tylko do uchylenia? wyrok … Dowiedz się więcej