Czy żołnierz zawodowy może być pełnomocnikiem sądowym swojej jednostki wojskowej?

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli: czy żołnierz zawodowy może być pełnomocnikiem swojej jednostki wojskowej w toku postępowania sądowego? Jeśli jest prawnikiem, ale nie jest radcą prawnym czy adwokatem? Czy wojskowego pełniącego służbę można uznać za pracownika jednostki wojskowej? uchwała Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2024 r. (III CZP 47/23)Żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową … Dowiedz się więcej

Testament ustny audiowizualny (projekt)

Krótko i na temat, ale to chyba ciekawe: w serwisie internetowym RCL opublikowano właśnie projekt nowelizacji kodeksu cywilnego wprowadzający m.in. testament ustny audiowizualny (projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz ustawy — Kodeks postępowania cywilnego). A mianowicie, w pewnym skrócie: art. 952 par. 1(1) kodeksu cywilnego (projekt)W okolicznościach, o których mowa w § 1, testament może … Dowiedz się więcej

Pozew o przyjęcie w poczet działkowców można wnieść dopiero po wyczerpaniu wewnętrznej drogi odwoławczej

Osoba zainteresowana dzierżawą ogródka działkowego musi zostać członkiem organizacji społecznej prowadzącej ROD, to oczywista oczywistość. Zakładając, że zarząd stowarzyszenia ogrodowego odmawia przyjęcia członka: czy pozew o przyjęcie do stowarzyszenia ogrodowego można wnosić niezależnie od rozpatrzenia odwołania? Czy jednak warunkiem wytoczenia powództwa jest uprzednie wyczerpanie drogi odwoławczej — bo w przeciwnym razie sprawa może się skończyć … Dowiedz się więcej

Brak informacji w pozwie o próbie mediacji? = obligatoryjne skierowanie sporu do mediatora (projekt)

A teraz coś z jeszcze innej beczki, a to dlatego, że projekt ustawy w/s deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego to nie tylko możliwość dyscyplinowania krnąbrnych i upartych urzędników, ale też zwiększenie nacisku na polubowne załatwianie spraw, w tym korzystanie z mediacji w postępowaniu administracyjnym — ale też pewnego rodzaju … Dowiedz się więcej

Neo-sędziemu nie można przydzielić wniosku o wyłączenie innego neo-sędziego (bo nemo iudex in causa sua)

Krótko i na temat, ale opublikowane dziś przepisy przewidujące, iż — już od jutra — wnioski o wyłączenie neo-sędziego od rozpoznania sprawy nie mogą być przydzielane do rozpoznania innemu neo-sędziemu wpisują się w zarzucony wczoraj temat przywracania praworządności w drodze stosowania prawa — bez zmiany tego prawa, więc na tutejszych łamach też muszą być skwapliwie zaanonsowane (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 … Dowiedz się więcej