Czy pracodawca może wykorzystywać krytyczne opinie klienta w rozmowie dyscyplinującej z pracownikiem (jeśli pracownik jest klientem swego pracodawcy)?

Czy pracodawca ma prawo przetwarzać informacje o opublikowanych w internecie krytycznych wpisach, których autorem jest pracownik, w celu zdyscyplinowania podwładnego, m.in. przeciwdziałaniu ew. naruszeniu dóbr zakładu pracy? Czy wykorzystanie danych pracownika będącego klientem — jeśli pracodawcą jest bank, a pracownik wziął kredyt w swoim banku — oznacza niedopuszczalny przepływ danych pomiędzy dwoma różnymi bazami? Czy … Dowiedz się więcej

Działalność gospodarcza będzie wliczana do stażu pracy (projekt)

Krótko i na temat, ale niektórzy się ucieszą (także ci, którzy dotąd błędnie postrzegali problem): w serwisie RCL pojawił się projekt nowelizacji kodeksu pracy przewidujący wliczanie okresu prowadzenia działalności (i nie tylko) do stażu pracy (projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks pracy). Dalej będzie w punktach, bo krócej się nie da: art. 302(1) par. 1-2 kodeksu … Dowiedz się więcej

Krajowa Ewidencja Układów Zbiorowych Pracy (projekt)

A skoro niedawno było o pomyśle utworzenia internetowego portalu umożliwiającego udzielanie poparcia kandydatom ubiegającym się o start w wyborach, dziś czas na kilka zdań o tym, że będzie Krajowa Ewidencja Układów Zbiorowych Pracy (projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych). A mianowicie, w olbrzymim skrócie: art. 9 ust. 1-2 ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach … Dowiedz się więcej

Progresywno-zryczałtowana składka zdrowotna (projekt)

Krótko i na temat, bo z tego pewnie i tak nic nie będzie: do laski marszałkowskiej trafiła propozycja „Trzeciej Drogi” zmian odwracających genialną reformę znaną „Polski Ład” — po zmianach progresywno-zryczałtowana składka zdrowotna byłaby wprawdzie nadal zależna od wysokości dochodów osiąganych przez ubezpieczonego, acz nie w sposób wymagający tak skrupulatnych kalkulacji (projekt ustawy o zmianie … Dowiedz się więcej

„Wakacje” od składek na ZUS — już od listopada

Jak obiecywali, tak też zrobili: w Dzienniku Ustaw opublikowano już przepisy przewidujące zwolnienie niewielkich przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ZUS — przez jeden miesiąc w każdym roku (ustawa z 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2024 r. poz. 863). A mianowicie, w dużym … Dowiedz się więcej