Na dyscyplinarne zwolnienie radnego samorządowego musi zgodzić się rada — czy to oznacza ochronę jego stosunku pracy?

A teraz coś z jeszcze innej beczki, czyli czy stosunek pracy radnego samorządowego — biorąc pod uwagę, że wymagana jest zgoda rady na rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy radnego — podlega szczególnej ochronie? I czy rada może odmówić tej zgody z powołaniem się na wysoką ocenę sposobu sprawowania przez radnego mandatu? nieprawomocny wyrok WSA we … Dowiedz się więcej

Liberalizacja zakazu niedzielnego handlu (projekt)

Krótko i na temat, bo to w sumie dość ciekawe: w Izbie Poselskiej pojawił się projekt nowelizacji przepisów łagodzący — nie znoszący, ale właśnie łagodzący — zakaz handlu w niedzielę (poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy — Kodeks pracy). Liberalizacja zakazu handlu … Dowiedz się więcej

Czy cyknięta przez pracownika „na szybko” fotka to utwór — i czy prawa autorskie do utworu wykonanego przez pracownika zawsze przysługują pracodawcy?

Czy każda fotografia może być traktowana jako utwór? Czy jednak, zakładając, że twórczość autorska wymaga pewnego stopnia kreatywności i zindywidualizowana, może się okazać, że cyknięta na szybko fotka utworem nie jest? I, wcale nie na marginesie: komu przysługują prawa autorskie do utworów wykonanych przez pracownika — pracownikowi jako autorowi? czy jego pracodawcy? wyrok Sądu Okręgowego w … Dowiedz się więcej

Brak uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony to dyskryminacja pracownika (TSUE)

A teraz coś z jeszcze innej beczki, czyli kilka zdań o wczorajszym wyroku, w którym TSUE powiedział, iż brak konieczności uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony to niedopuszczalna dyskryminacja pracownika — nawet jeśli wynika to z krajowego prawa pracy. I pytanie, wcale nie na marginesie: czy jednostka ma stosować się do dyrektywy unijnej, która nie została … Dowiedz się więcej

„Wakacje” od składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców (projekt)

Krótko i na temat, ale wielu się ucieszy: w serwisie internetowym RCL pokazał się projekt przepisów prowadzających „wakacje” od składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców (projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw). Propozycja sprowadza art. 17a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt)Na wniosek płatnika składek, prowadzącego [pozarolniczą działalność gospodarczą, z wyjątkiem … Dowiedz się więcej