Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. = 4242 / 4300 zł (projekt)

Krótko i na temat, ale tradycji musi stać się zadość: w przedwyborczej szczodrobliwości rząd przyjął projekt przepisów określających minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. i stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych — i… (projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.). …i jest naprawdę bardzo … Dowiedz się więcej

Czy powołanie się na szczególną ochronę stosunku pracy można traktować jako nadużycie prawa podmiotowego?

Pracownikowi przysługuje, w ostatnich czterech latach przed osiągnięciem wieku emerytalnego, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Zdarza się niekiedy, iż zatrudniony powołuje się na tę zasadę w sytuacji, której nie sposób przykładać do „normalnego rozumienia” reguł prawa pracy. Czy zatem nadużycie szczególnej ochrony stosunku pracy można postrzegać jako nadużycie prawa podmiotowego lub zasady współżycia społecznego? Czy w … Dowiedz się więcej

Sąd powszechny ma prawo odmówić zastosowania przepisu, który uzna za niezgodny z Konstytucją (ważne w kontekście automatycznego wygasania stosunków pracy)

A skoro kilka dni temu opublikowano nowelizację ustawy o służbie cywilnej przewidującą wygasanie stosunków pracy urzędników, którzy kiedyś złożyli pozytywne oświadczenie lustracyjne — i przez kolejne lata pracowali, ponieważ prawo sankcjonowało wyłącznie kłamstwo lustracyjne — dziś czas na kilka akapitów o tym, że odmowa zastosowania przepisu sprzecznego z Konstytucją przez sąd powszechny nie oznacza wejścia w buty … Dowiedz się więcej

Wygaśnięcie stosunku pracy w służbie cywilnej — za dawniej złożone pozytywne oświadczenie lustracyjne — to kolejna „swoista pułapka prawna” zastawiona na obywatela

Opublikowana wczoraj nowelizacja ustawy o służbie cywilnej to nie tylko miłe sercu każdego parlamentarzysty rozmnożenie sekretarzy stanu, ale też dalsze brnięcie w prostactwo prawne, za które będziemy płacić. A chodzi o kolejną regulację, w myśl której pozytywne oświadczenie lustracyjne — złożone choćby lata temu — będzie oznaczało wygaśnięcie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej i urzędnika … Dowiedz się więcej

Czy możliwe jest potrącenie roszczeń pracodawcy z dodatku za nadgodziny na podstawie przepisów kodeksu cywilnego?

Czy pracodawca może rozliczyć należności poniesione na pracownika i potrącić te kwoty z dodatku za pracę w nadgodzinach na podstawie przepisów kodeksu cywilnego? Czy jednak potrącenie dodatku za nadgodziny oznacza potrącenie z wynagrodzenia pracowniczego, które może nastąpić wyłącznie w sposób zgodny z prawem pracy? wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 2023 r. (I PSKP 32/22)Kwestia … Dowiedz się więcej