Dopłata od wyłączonego wspólnika spółki z o.o. podlega zwrotowi jako świadczenie nienależne

A teraz coś z nieco innej beczki, czyli taka mała poświąteczna zapchajdziura: czy wspólnik wyłączony ze spółki z o.o. może domagać się zwrotu dopłaty, którą wniósł po wniesieniu pozwu o wyłączenie — czy jednak dopłata należna od wyłączonego wspólnika zwrotowi nie podlega, bo wszystkie czynności dokonane z jego udziałem zachowują ważność. wyrok Sądu Najwyższego z … Czytaj dalej

Zawarcie przez spółkę umowy „na rzecz” osoby pełniącej funkcję w spółce wymaga zgody wspólników — dotyczy to także umowy podpisanej z żoną prezesa

Umowa pożyczki lub poręczenia (etc.) zawarta przez spółkę z osobą pełniącą funkcję w jej organie wymaga uchwały wspólników, pod rygorem jej nieważności. Podobna regulacja dotyczy także umów zawartych „na rzecz” takiej osoby. Jak jednak traktować umowę zawartą z małżonkiem członka zarządu? Czy jest to umowa „na rzecz” osoby pełniącej funkcję w spółce, a więc jej … Czytaj dalej

Powództwo o ustalenie podjęcia uchwały, której spółka nie podjęła, jest niedopuszczalne

P.T. Czytelnicy uwielbiają logiczne wygibasy i łamigłówki, dziś zatem rarytas nie lada (hłe, hłe), czyli kilka zdań o tym, że powództwo o ustalenie podjęcia uchwały, której walne zgromadzenie spółki nie podjęło, jest niedopuszczalne — bo jak czegoś nie ma, to nie ma i już (a żeby było, musiałby być po temu przepis prawa). uchwała Sądu … Czytaj dalej

Będą przepisy utrudniające „kradzież” spółek zarejestrowanych w KRS

Krótko i na temat, ale ponoć jest zapotrzebowanie: do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy dopisującej do KRS przepisy przeciwko „kradzieży” spółek (projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Projektowana regulacja ma przeciwdziałać zjawisku, które dotąd traktowałem jako umysłową rozrywkę (aczkolwiek lubiłem rysować takie scenariusze drżącym przed sytuacją „olaboga, jakieś chakiery zapisały sobie mojego … Czytaj dalej

Jedna osoba reprezentująca dwie spółki oznacza naruszenie dokonywania czynności z samym sobą (nawet jeśli w jednej ze spółek udzieli pełnomocnictwa komuś innemu)

Czy sytuacja, w której sprawami dwóch spółek kieruje ta sama osoba (w jednej jako jedyny członek zarządu, w drugiej jako prokurent), a przy zawieraniu umowy jedną z tych spółek reprezentuje pełnomocnik powołany przez owego członka zarządu, oznacza naruszenie zakazu dokonywania czynności prawnych z samym sobą? Czy jednak osoba prawna nie może być mylona z osobą … Czytaj dalej