Preferencyjne rozliczanie pakietów internetowych na określone usługi narusza zasadę neutralności internetu

preferencyjne rozliczanie pakietów Neutralność internetu

W wydanym dziś wyroku Trybunał Sprawiedliwości EU stwierdził, że preferencyjne rozliczanie pakietów internetowych — faworyzowanie określonych usługodawców — narusza neutralność internetu. To orzeczenie powinni wziąć sobie do serca polscy operatorzy komórkowi, którzy zakwestionowane przez TSUE rozwiązania stosują nagminnie. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 15 września 2020 r. w/s Telenor Magyarország (C-807/18 i C-39/19) (…) oferty … Czytaj dalej

Ujawnienie tajemnicy telekomunikacyjnej w sprawie o ochronę dóbr osobistych (III CZP 78/19)

zawiedzione nadzieje

Krótko i na temat: w podjętej dziś uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, iż sąd rozpatrujący sprawę o ochronę dóbr osobistych może nakazać dostawcy internetu ujawnienie informacji objętej tajemnicą telekomunikacyjną, jeśli jest to niezbędne dla ustalenia tożsamości sprawcy naruszenia dóbr. uchwała Sądu Najwyższego z 6 sierpnia 2020 r. (III CZP 78/19) Sąd jest uprawniony — na podstawie … Czytaj dalej

Prawo komunikacji elektronicznej (nie będzie już „Internetu”, teraz będzie „internet”)

dane lokalizacji komórek drobne przestępstwa

Krótko i na temat: w serwisie RCL pojawił się projekt ustawy — prawo komunikacji elektronicznej wraz z projektem przepisów wprowadzających PKE. A mianowicie, w bardzo dużym skrócie i ograniczając się do sygnalizacji tematów (dokumenty są bardzo obszerne — samo prawo komunikacji elektronicznej zawarto na zaledwie 266 stronach, przepisy wprowadzające liczą ich tylko 54): prawo komunikacji … Czytaj dalej

Umieszczanie plików cookie wymaga wyraźnej zgody internauty — czyli niedopuszczalne są „fabrycznie” zaznaczone „ptaszki” (wyrok TSUE C-673/17)

W wydanym dziś wyroku TSUE stwierdził oczywista oczywistość — iż wymóg wyraźnej zgody użytkownika na instalowanie cookies na jego urządzeniu oznacza, że nie jest dopuszczalne wyrażenie zezwolenia na podstawie domyślnie zaznaczonych „ptaszków”. wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 1 października 2019 r., w sprawie Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV vs. Planet49 GmbH … Czytaj dalej

Sklep internetowy nie musi podawać numeru telefonu ani adresu email do kontaktu (wyrok TSUE C-649/17)

obowiązek udostępnienia kupującemu numeru telefonu

Stary i dobry spór o to czy skoro firmę stać na prowadzenie wielkiego sklepu internetowego, to oznacza, że ma być ją stać na odbieranie telefonów od kupujących, a także czytanie i odpisywanie na przesyłane przez klientów wiadomości być może doczekał się wiążącej odpowiedzi, a to za sprawą dzisiejszego wyroku TSUE, w którym stwierdzono, że nie … Czytaj dalej