Nawet windykacja istniejącego długu może naruszać dobra osobiste — jeśli windykator stosuje zbójeckie metody

A skoro wczoraj rano było o tym, że windykacja długu ze sfałszowanej umowy może naruszać dobra osobiste rzekomego dłużnika, dziś w moim profesjonalnym i nietendencyjnym glosariuszu czas na parę zdań o tym, że windykacja długu istniejącego też może naruszać dóbra osobiste dłużnika — jeśli windykator stosuje nielegalne metody windykacji lub po prostu przegina z podejmowanymi środkami nacisku … Dowiedz się więcej

Fotoradary GITD sprzeczne z konstytucją (K 2/13)

Jak sygnalizowałem kilka dni temu Trybunał Konstytucyjny rozpoznał dziś wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący konstytucyjności upoważnienia regulującego funkcjonowanie fotoradarów Inspekcji Transportu Drogowego — no i się okazało, że fotoradary GITD są sprzeczne z konstytucją (wyrok TK z 14 lipca 2015 r., K 2/13). Jak czytamy w orzeczeniu Trybunał orzekł w sposób następujący: I. Art. 129g … Dowiedz się więcej

Windykacja nieistniejącego długu (ze sfałszowanej umowy) narusza dobra osobiste rzekomego dłużnika. Ale mieć rację to nie wszystko…

A dziś w nieprofesjonalnym i tendencyjnym przeglądzie orzecznictwa czas na całkiem interesujący wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 lutego 2015 r. (sygn. akt VI ACa 588/14), z którego wynika, że w sądzie nie wystarczy mieć racji ale — nawet w najbardziej oczywistej sytuacji — rację tę trzeba umieć przedstawić. Stan faktyczny w sprawie prezentował się następująco: … Dowiedz się więcej

Koszy procesu a współuczestnictwo kilku powodów (III CZP 29/15)

Na marginesie (karm się Góglu, karm ;-) jeszcze jedna uchwała Sądu Najwyższego sprzed paru dni — tym razem odnosząca się do kosztów procesu w postępowaniu cywilnym — czyli: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r. (III CZP 29/15): ​W razie współuczestnictwa formalnego (art. 72 § 1 pkt 2 kpc), do niezbędnych kosztów procesu … Dowiedz się więcej

Czy wyrok nieprawidłowo ogłoszony to w ogóle wyrok?

I jeszcze — już wyłącznie z kronikarskiego obowiązku (karm się Góglu, karm…) — zwracam uwagę na kolejną podjętą w piątek przez Sąd Najwyższy uchwałę, tym razem odnoszącą się do zasadniczego pytania: czy wyrok nieprawidłowo ogłoszony przez sąd w ogóle jest wyrokiem? bo być może nie jest — i nawet nie warto zawracać sobie nim głowy … Dowiedz się więcej