Niewskazanie adresu pozwanego a umorzenie postępowania (uchwała SN III CZP 74/15)

To się może nawet wpisywać w temat zniesienia zniesienia obowiązku meldunkowego — a chodzi o świeżutką uchwałę SN (III CZP 74/15) dotyczącą skutków niewskazania przez powoda adresu pozwanego. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2015 r. (III CZP 74/15) ​Umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 kpc, zawieszonego na skutek niewskazania przez powoda … Czytaj dalej

TK: wznowienie postępowania bez 5-letniego limitu z art. 408 kpc

Całkowicie informacyjnie: wyrokiem z 22 września 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał art. 408 kodeksu postępowania cywilnego — przepisu, który ogranicza możliwość wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem do 5 lat od uprawomocnienia się wyrokiem — za sprzeczny z art. 77 ust. 2 (zakaz zamykania drogi do sądu) w związku z art. 45 ust. 1 (prawo do sądu) … Czytaj dalej

Kodeks cywilny: forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnej już w Dzienniku Ustaw

Całkowicie na marginesie: wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano interesującą nowelizację kodeksu cywilnego — czyli ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny, ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311). Znowelizowane przepisy to przede wszystkim wprowadzenie nowych, nieznanych wcześniej form czynności prawnych — obok dotychczasowej … Czytaj dalej

Związanie sądu cywilnego wyrokiem karnym skazującym (na przykład w sprawie Intrum Justitia)

W komentarzu do poprzedniego tekstu poświęconego wezwaniom do zapłaty wysyłanym przez firmę Intrium Justitia za rzekome naruszenie praw autorskich P.T. Czytelnik poprosił o objaśnienie powiązań pomiędzy (ewentualnie umorzonym) postępowaniem karnym a ryzykiem zapłacenia odszkodowania w postępowaniu cywilnym. No to jedziemy dalej z tematem, trza kuć żelazo póki gorące ;-) Zatem temat przewodni na wieczór to związanie sądu … Czytaj dalej

Doręczenie korespondencji pełnomocnikom poprzez portal informacyjny (bo koronawirus)

Krótko i na temat, bo chociaż fale koronawirusa jakby niższe, a ustawa o doręczeniach elektronicznych ante portas (już wkrótce postaram się poświęcić jej kilka tekstów) — władza czuwa, czego dowodem jest garść nowych przepisów umożliwiających doręczenie korespondencji sądowej poprzez portal informacyjny (co ciekawe ukrytych pod niepozorną ustawą z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy — Kodeks … Czytaj dalej