Nie każde naruszenie prywatności przez monitoring „patrzący” na posesję sąsiadów oznacza, że należy się zadośćuczynienie

Czy zainstalowany przez sąsiadów monitoring, którego zasięg obejmuje podwórko sąsiadów, oznacza naruszenie ich prywatności, za które należy się zadośćuczynienie pieniężne? Czy jednak trudno mówić o prywatności w przestrzeni otwartej — bo na to podwórko może popatrzeć każdy przechodzeń — no i nie każde naruszenie dóbr osobistych musi kończyć się kompensatą majątkową? wyrok IKNiSP SN z 5 … Dowiedz się więcej

Kochanka polityka też ma prawo do prywatności

Czy media, które chcą ujawnić podwójne życie polityka — który programowo broni wartości rodzinnych, ale prywatnie ma kochankę (asystentkę z biura poselskiego) — mogą ujawnić tożsamość kobiety, a także opublikować jej zdjęcia i treść ich korespondencji? Czy jednak oznacza to naruszenie jej prywatności i wizerunku? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 czerwca 2020 r. … Dowiedz się więcej

Facebook nie może przekazywać danych osobowych europejskich użytkowników do U.S.A. na podstawie „Tarczy Prywatności”

redaktor naczelny serwisu internetowego

W dzisiejszym, wydanym w sprawie Schrems vs. Facebook, wyroku (tzw. „Schrems 2”) TSUE stwierdził, że nieważna jest decyzja KE w sprawie „Privacy Shield” — a to dlatego, że przekazywanie danych osobowych użytkowników serwisów internetowych do państwa trzeciego jest dopuszczalne pod warunkiem, że rozwiązania prawne zapewniają rzeczywistą ochronę ich prywatności, także przed inwigilacją ze strony służb … Dowiedz się więcej

Czy ujawniając osobie wskazanej „do kontaktu” informacje o zadłużeniu abonenta operator narusza jego prywatność?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy jest naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, a także prawa do prywatności i dobrego imienia, ujawnienie — przez operatora, w rozmowie z osobą wskazaną jako „do kontaktu”, ale nie będącą stroną umowy — informacji o zadłużeniu oraz możliwości podjęcia windykacji zadłużenia? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z … Dowiedz się więcej

Czy bycie mężem lub dzieckiem celebrytki oznacza mniej prawa do prywatności?

Rozpowszechnianie wizerunku dziecka celebrytki

Plotkarskie media pełne są zdjęć słynnych osób — i ich dzieci — często z zapikselizowanymi buziami, ale przecież część fotografii jest wykonana podczas pozowanych sesji. Rozpowszechnianie wizerunku dziecka celebrytki może budzić jednak pewne wątpliwości natury prawnej: kto powinien wyrazić zgodę na publikację takich zdjęć? czy rozpowszechnianie wizerunku małoletnich może być oceniane jako naruszenie ich prywatności? … Dowiedz się więcej