Przeprosiny w prasie, za wypowiedź prasową

Ciekawy wątek w kontekście przeprosiny w prasie za połajankę w prasie podpatrzyłem w „Wirtualnych Mediach”: Tomasz Sakiewicz przeprasza, na łamach ostatniej „Polityki”, Krzysztofa Hejke — za bezprawne naruszenie jego dóbr osobistych. Chodzi o wypowiedź udzieloną „Polityce” przez redaktora naczelnego „Gazety Polskiej”…

Odprawa przy wypowiedzeniu zmieniającym

Kilka dni temu pisałem o odprawie za zwolnienie z pracy, dziś natomiast kilka zdań o tym czy należy się odprawa przy wypowiedzeniu zmieniającym (prawomocny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 listopada 2014 r., sygn. akt VII Pa 386/14). Zgodnie…