Jak liczyć wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania z art. 446 kc (podpowiedź: liczyć prawidłowo, ale niekoniecznie porównywać z innymi sprawami)

I tak nieco na marginesie, ponieważ było ostatnio o tym, że samochód zastępczy można dostać z OC sprawcy — zadośćuczynieniu za naruszenie dóbr osobistych — warto chyba poświęcić krótką notkę zadośćuczynieniu z punktu widzenia naprawienia poniesionej krzywdy (ale poza systemem ochrony dóbr…

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

A skoro było parę dni temu o tym czym jest sprostowanie świadectwa pracy — czas na kilka zdań o tym jakie konsekwencje dla pracodawcy może mieć opóźnienie w wydaniu pracownikowi świadectwa pracy (lub błąd w treści dokumentu). Chodzi oczywiście o art.…