Audyt finansów publicznych to informacja publiczna

Jak sygnalizowałem Trybunał Konstytucyjny wydał dziś wyrok w sprawie ustawowego wyłączenia dokumentów z audytu finansów publicznych spod zasad określonych przepisami o dostępie do informacji publicznej — i jak przypuszczałem: orzeczono o niezgodności art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z konstytucyjnym…

O tym, że korespondencja urzędowa to też informacja publiczna

Niecały tydzień temu poświęciłem krótki felieton wyrokowi NSA, w którym stwierdzono, że wewnętrzna korespondencja prowadzona przez urzędników nie podlega udostępnieniu na podstawie przepisów o informacji publicznej, nawet jeśli jej treść dotyczy wykonywanych zadań publicznych — a to dlatego, że organ musi…

UOKiK wreszcie zauważył spam od Software Hauptstadt

Informacyjnie, ale warto zauważyć: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wreszcie dostrzegł spamy wysyłane — pod pozorem działania przez różne prokonsumenckie organizacje społeczne — przez spółkę pod firmą Software Hauptstad sp. z o.o. Wszystko wskazuje na to, że… ofertę kupna regulaminu dostał…

Rejestr Krajowych Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych

Uwaga, nadchodzi kolejna fala namawiania na wpis do kolejnego rejestru znaków towarowych — tym razem jest to Rejestr Krajowych Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych, a pismo wygląda następująco: Oczywiście papier natychmiast po otrzymaniu należy wyrzucić do śmieci; natomiast mnie zaciekawiły trzy sprawy:…

Art. 299 ksh a odpowiedzialność za odsetki

A teraz coś z nieco innej beczki — o tym, że określona w art. 299 ksh odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za szkodę powstałą wskutek opóźnienia w spełnieniu zobowiązania obejmuje także odsetki od zadłużenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie…