72 search results for "czyn nieuczciwej konkurencji"

Właściwość sądu w sprawach o zadośćuczynienie za publikację prasową (uchwała SN III CZP 36/15)

I czas na kolejną nieprzełomową ale wyjaśniającą (moim zdaniem) uchwałę Sądu Najwyższego — tym razem w kwestii: który sąd jest właściwy w sprawie o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych poprzez publikację materiału prasowego? Uchwała Sądu Najwyższego z 10 lipca 2015 r.…

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity, Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, stan na 30 maja 2019 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej,…

UOKiK nie może podważać kwestionować standardów obsługi konsumentów — jeśli nie są sprzeczne z prawem

A skoro próbowałem niedawno, półgębkiem, wróżyć z fusów przyszłe spory o potencjalnie „wiszące” w BIK unieważnione kredyty walutowe (po namyśle: nie tyle o kredyty, ile istniejące zobowiązania wynikające już nie z umów kredytowych, ile z nadal obciążającego ex-kredytobiorców obowiązku zwrotu…

Postępowanie w sprawach dotyczących własności intelektualnej (novum w kpc)

postępowanie sprawach własności intelektualnej 

Krótko i na temat: dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano kontrowersyjne przepisy regulujące na nowo postępowanie w sprawach własności intelektualnej — kontrowersyjne głównie ze względu na przymus adwokacki we wszystkich tego typu procesach (ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o…

Czy użycie nazwy konkurenta jako fazy kluczowej jest nieuczciwą reklamą?

naruszenie praw konkurencji reklama wyszukiwarce

Czy użycie w kampanii reklamowej jako frazy kluczowej nazwy konkurencyjnego sklepu może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy? Czy warunkiem takiej kwalifikacji będzie zarejestrowanie owej nazwy jako znaku towarowego? A może reklamodawca nie może ponosić odpowiedzialności za coś, na…

„W sieci opinii” vs. „wSieci” — czy przeciętny czytelnik może pomylić tytuły różnych wydawców?

wsieci opinii spór wydawców prasowych

Spór wydawców „W sieci opinii” oraz „wSieci” wydaje się interesujący sam w sobie, nawet jeśli nieco na poziomie ploteczek. Jednak pytanie czy wydawanie medium o podobnym tytule — lecz całkowicie innej winiecie — oraz rejestracja podobnego w części warstwy tekstowej znaku towarowego słowno-graficznego…

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst ujednolicony 2020)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, tekst ujednolicony w brzmieniu na 3 marca 2020 r.)   Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obowiązki usługodawcy związane…

Ostrzeżenie konsumenckie: UOKiK ostrzega przed serwisami z ogłoszeniami o nieruchomościach (ale-gratka.com, ale-gratka.pl, top-gratka.pl, etc.)

To jest nawet ciekawe: prawie rok po wejściu w życie przepisów o ostrzeżeniu konsumenckim UOKiK zdecydował się na użycie tego oręża i — jak czytamy w informacji opublikowanej w serwisie urzędu — „UOKiK ostrzega: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, oferty.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl…