Gmina nie może wprowadzić obowiązku sterylizacji suk

obowiązek sterylizacji suki

Stare i dobre pytanie: czy gmina może wpisać, w programie zwalczania bezdomności zwierząt, obowiązek sterylizacji suki? Czy jednak decyzja o kastracji i sterylizacji psów leży wyłącznie w gestii właściciela zwierzęcia? prawomocny wyrok WSA w Kielcach z 28 września 2017 r.…

Dane osobowe przedsiębiorców wpisanych w CEIDG

Zagadnął mnie P.T. Czytelnik: czy na gruncie „konstytucji dla biznesu” dane osobowe przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wpisanych w CEIDG) będą podlegały ochronie? Pytanie o tyle zasadne, że stan prawny zmieniał się w ostatnich latach jak w kalejdoskopie, jednak od…