Będą sądy przez internet (bo koronawirus)

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

A skoro wczoraj było o tym, że epidemia koronawirusa nie może być traktowana jako przesłanka do odwleczenia udzielenia informacji publicznej, dziś czas na kilka akapitów o tym, że „tarcza antykryzysowa 3.0” to także możliwość przeprowadzenia rozprawy sądowej na odległość — np. w trybie online — i to już od dziś (ustawa z dnia 14 maja 2020 … Czytaj dalej

Postępowanie w sprawach dotyczących własności intelektualnej (novum w kpc)

czas pracy aktora teatralnego

Krótko i na temat: dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano kontrowersyjne przepisy regulujące na nowo postępowanie w sprawach własności intelektualnej — kontrowersyjne głównie ze względu na przymus adwokacki we wszystkich tego typu procesach (ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2020 r. poz. … Czytaj dalej

Czy rozszerzona podmiotowo prawomocność wpisu do rejestru klauzul abuzywnych dotyczy także innych przedsiębiorców?

Czy rozszerzona podmiotowo prawomocność materialna wyroku wydanego w toku kontroli abstrakcyjnej, który był podstawą do wpisania klauzuli abuzywnej do rejestru UOKiK dotyczy także innych przedsiębiorców? Słowem: czy inne firmy, chcąc uniknąć kar za stosowanie postanowień niedozwolonych muszą wertować ów rejestr i porównywać wpisane tam klauzule z własnymi wzorcami umów — czy jednak nałożenie kary musi … Czytaj dalej

Gruba nowelizacja kpc już w Dzienniku Ustaw

To chyba nowy świecki obyczaj Marszałka Izby Poselskiej: publikowanie tekstu jednolitego ustawy dzień przed ogłoszeniem jej sążnistej nowelizacji — stąd też skoro wczoraj poszedł tekst jednolity kpc (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460), to można było przypuszczać, że dziś zostanie promulgowana jego nowelizacja (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks … Czytaj dalej

O tym, że do TK trafił wniosek w/s zastosowania przez SN „MacGyvera”

Poprosił P.T. Czytelnik o więcej bieżącej tematyki prawnej — tej politycznie jątrzącej — no to ją macie: w ostatnich dniach do tzw. Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu, który pozwolił Sądowi Najwyższemu zawiesić — w trybie postanowienia zabezpieczającego — stosowanie kilku przepisów ustawy o SN do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości … Czytaj dalej