Ścieżką pod Skałami — wokół Ślęży

Wokół Ślęży Ścieżka pod Skałami

Podwrocławską Ślężę zna chyba każdy mieszkaniec naszego pięknego, brudnego, dusznego zakorkowanego i zasmogowanego miasta. Znamy ją i my, z tym, że tak się składa, że chociaż w ciągu ostatnich trzech lat odwiedziliśmy ją kilkanaście razy, Kuatusiowa łapa postanęła na jej…

Monitoring w szkole (art. 108a upo)

RODO monitoring szkolny

Dawno nie było nic o RODO? Niezaspokojonych spieszę zaspokoić, albowiem dziś na tapetę bierzemy krótkie pytanie: jak ma się RODO do monitoringu w szkole — czyli czy szkoła może założyć kamery rejestrujące obraz dla polepszenia poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli?…

Monitoring wizyjny przestrzeni publicznej

RODO monitoring przestrzeni publicznej

Konsekwencją przyjęcia wprost, że monitoring (wizyjny, etc.) oznacza przetwarzanie danych osobowych — zaś RODO wyraźnie mówi o „monitorowaniu na dużą skalę miejsc publicznie dostępnych” — okazała się konieczność uregulowania jego zasad w ustawie, przynajmniej tam, gdzie jego prowadzenie jest w ocenie…