Zdaniem TSUE polskie „reformy” sądownictwa mogą skutkować brakiem niezawisłości sądów — więc być może nie powinno się wykonywać ENA wobec polskich obywateli…

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku TSUE stwierdził, że należy wstrzymać wykonanie europejskiego nakazu aresztowania jeśli istnieje ryzyko, że aresztowanej osobie grozi naruszenie prawa do niezawisłego sądu — na przykład wskutek zmian legislacyjnych w państwie, które żąda wydania…

Zakaz noszenia broni podczas festiwalu Pol’and’Rock

zakaz posiadania broni festiwal PolandRock

Czy wiecie że… będzie zakaz posiadania broni podczas festiwalu Pol’and’Rock 2018 (d. Przystanek Woodstock — ten organizowany przez Jerzego Owsiaka, którego nazwa musiała być zmieniona ze względów prawnych)? Wynika to z rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19…