Czy przejęcie majątku spółki jawnej przez jednego ze wspólników jest dodatkową „sankcją” przeciwko wspólnikowi, który wypowiedział umowę spółki?

przejęcie majątku rozwiązanie dwuosobowej spółki jawnej

A teraz coś całkiem innej beczki: czy prawo przejęcia majątku dwuosobowej spółki jawnej po jej rozwiązaniu przysługuje tylko wspólnikowi, który nie wypowiedział umowy spółki (czyli jest dodatkowym orężem wycelowanym w tego wspólnika, który zdecydował się na wypowiedzenie umowy)? Czy sąd…