Gmina nie może wprowadzić obowiązku sterylizacji suk

obowiązek sterylizacji suki

Stare i dobre pytanie: czy gmina może wpisać, w programie zwalczania bezdomności zwierząt, obowiązek sterylizacji suki? Czy jednak decyzja o kastracji i sterylizacji psów leży wyłącznie w gestii właściciela zwierzęcia? prawomocny wyrok WSA w Kielcach z 28 września 2017 r.…

Dane osobowe przedsiębiorców wpisanych w CEIDG

Zagadnął mnie P.T. Czytelnik: czy na gruncie „konstytucji dla biznesu” dane osobowe przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wpisanych w CEIDG) będą podlegały ochronie? Pytanie o tyle zasadne, że stan prawny zmieniał się w ostatnich latach jak w kalejdoskopie, jednak od…

„Znaczna ilość” narkotyków zależy od tolerancji organizmu — czyli im więcej palisz, tym mniej ryzykujesz (zdaniem SN)

To się część P.T. Czytelników „Czasopisma” ucieszy: w wydanym niedawno wyroku Sąd Najwyższy zauważył, że pojęcie „znacznej ilości” narkotyków musi uwzględniać zwiększanie się tolerancji organizmu na palenie marihuany — toteż skoro sam uzależniony potrzebuje jej coraz więcej na własny użytek,…

Zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami

Zaostrzenie kar znęcanie zwierzętami

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano zapowiadaną już jakiś czas temu nowelizację przepisów ustawy o ochronie zwierząt przewidującą zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz zabijanie zwierząt (ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie…

Czy komentarz w internecie zniesławia, bo może zniesławić?

A teraz coś z zupełnie innej beczki: czy zniesławienie w komentarzu opublikowanym w internecie ocenia się biorąc pod uwagę wyłącznie „goły tekst”, czy jednak istotny jest kontekst wypowiedzi zniesławiającej — na przykład zamiar skrytykowania opublikowanego artykułu? postanowienie Sądu Najwyższego z 24…