O tym, że do TK trafił wniosek w/s zastosowania przez SN „MacGyvera”

Poprosił P.T. Czytelnik o więcej bieżącej tematyki prawnej — tej politycznie jątrzącej — no to ją macie: w ostatnich dniach do tzw. Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu, który pozwolił Sądowi Najwyższemu zawiesić — w trybie postanowienia zabezpieczającego — stosowanie kilku przepisów ustawy o SN do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości … Czytaj dalej

Ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 r.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), wyciąg, brzmienie na 4 maja 2019 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia … Czytaj dalej

Czy będzie trzeba płacić stówę za wezwanie świadka na rozprawę!?

Rząd chyba naprawdę bardzo ambitnie podchodzi do planu odblokowania sądów. Oczywista bezzasadność powództwa jako bat na pieniaczy to jedno — planowana 100-złotowa opłata za wezwanie świadka to drugie. W projekcie nowelizacji procedury cywilnej (ustawa o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) pojawił się przepis nakazujący pobieranie od strony w postępowaniu gospodarczym [dopisano, por. … Czytaj dalej

Oczywista bezzasadność powództwa (projekt nowelizacji kpc)

Z ciekawostek: zaprezentowany niedawno projekt nowelizacji kpc (ustawa o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) przynosi pewną ciekawostkę, która pomyślana jest chyba jako bat na pieniaczy — czyli możliwość oddalenia powództwa oczywiście bezzasadnego — na posiedzeniu niejawnym, bez rozprawy, bez informowania pozwanego, ba — nawet bez wzywania powoda do uzupełnienia braków. art. 191(1) … Czytaj dalej

Z dzieckiem do sądu (art. 152 par. 1 kpc)

Dobrej zmiany ciąg dalszy: zgodnie z opublikowaną w dniu wczorajszym nowelizacją kpc oraz ppsa już za miesiąc w jawnych posiedzeniach sądowych uczestniczyć będą mogły — za zgodą przewodniczącego składu — dzieci (ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z … Czytaj dalej