Czy zawarcie ugody oznacza, że roszczenia wygasają?

wygaśnięcie roszczeń wskutek zawarcia ugody

Czy możliwe jest wygaśnięcie roszczeń wskutek zawarcia ugody? Czy strona, która w ugodzie przyznała, że zapłata odszkodowania za skutki wypadku zaspokaja wszystkie jego roszczenia — może po pewnym czasie zażądać zapłaty zadośćuczynienia? wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2018 r. (II…