polityka prywatności

Uprzejmie informuję, że Olgierd Rudak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis, ul. Potokowa 33c/16, 54-105 Wrocław, NIP 8971134799, REGON 022057827 (dalej: „Administrator” lub „ja”) może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 i 14 RODO informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Olgierd Rudak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis, ul. Potokowa 33c/16, 54-105 Wrocław, NIP 8971134799, REGON 022057827,

2) można się ze mną kontaktować:

– pisemnie, na adres: Olgierd Rudak, ul. Potokowa 33c/16, 54-105 Wrocław,
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: czasopismo@legeartis.org,

3) nie wyznaczyłem Inspektora Ochrony Danych,

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przeze mnie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz użytkowników serwisu internetowego „Czasopismo Lege Artis”, a także w innych celach związanych utrzymaniem serwisu, w szczególności w celu zapewnienia możliwie najlepszej jakości jego funkcjonowania,

5) informuję, że mogę przetwarzać następujące kategorie danych osobowych użytkowników serwisu internetowego: adres IP zakończenia sieci, z którego korzysta użytkownik, a także — w przypadku użytkowników korzystających z usługi komentowania tekstów lub korzystających z usługi przesyłania powiadomienia o wpisach lub komentarzach — podane imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej oraz treść komentarzy; zapewniam równocześnie, iż z usługi Google Analytics korzystam wyłącznie w celu zaspokojenia ciekawości co do tego ile osób odwiedza serwis; w zakresie, w jakim w serwisie są lub mogą być wyświetlane reklamy, ich wydawcy/usługodawcy mogą przetwarzać inne dane osobowe, w takim zakresie, jaki uznają za niezbędny i konieczny,

6) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przeze mnie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, zwiększania funkcjonalności serwisu internetowego, polepszania jakości świadczonych usług oraz umożliwienie wyświetlania użytkownikom reklam w serwisie, a także inne cele bezpośrednio związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w szczególności badania statystyk odwiedzin serwisu internetowego,

7) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego (m.in. świadczący usługi hostingu — Zenbox, zapewniający obsługę powiadomień i wpisach lub komentarzach — Jetpack) oraz badaniem statystyk odwiedzin serwisu — Google Analytics; w przypadku wyświetlania stosownych reklam w serwisie odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi reklamowe,

8) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google Analytics oraz Automattic (dostawcę usługi WordPress oraz Jetpack), w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4,

10) ma Pan/Pani prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego

11) informuję, że Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w szczególności bezpośrednio na podstawie sposobu korzystania przez Pana/Panią z serwisu internetowego, w tym z wypełnionych przez Pana/Panią formularzy (komentarze, oraz aktywności w serwisie internetowym.