polityka prywatności

Uprzejmie informuję, że Olgierd Rudak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LEGEARTIS.ORG Olgierd Rudak, ul. Potokowa 33c/16, 54-105 Wrocław, NIP 8971134799, REGON 022057827 (dalej: „Administrator” lub „ja”) może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 i 14 RODO informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Olgierd Rudak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LEGEARTIS.ORG Olgierd Rudak, ul. Potokowa 33c/16, 54-105 Wrocław, NIP 8971134799, REGON 022057827;

2) można się ze mną kontaktować:

– pisemnie, na adres: Olgierd Rudak, ul. Potokowa 33c/16, 54-105 Wrocław,
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: czasopismo@legeartis.org

3) nie wyznaczyłem Inspektora Ochrony Danych;

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przeze mnie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz użytkowników serwisu internetowego „Czasopismo Lege Artis”, a także w innych celach związanych utrzymaniem serwisu, w szczególności w celu zapewnienia możliwie najlepszej jakości jego funkcjonowania;

5) informuję, że mogę przetwarzać następujące kategorie danych osobowych użytkowników serwisu internetowego: adres IP zakończenia sieci, z którego korzysta użytkownik, a także — w przypadku użytkowników korzystających z usługi komentowania tekstów lub korzystających z usługi przesyłania powiadomienia o wpisach lub komentarzach — podane imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (jedno i drugie może być całkowicie zmyślone) oraz treść komentarzy, dane te mogą służyć do tworzenia publicznych profili użytkowników (ja tego nie robię);

6) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda — która obejmuje np. publikację komentarzy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pani/Pana żądanie — bo przecież nikogo nie zmuszam do przeglądania tej strony (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przeze mnie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, zwiększania funkcjonalności serwisu internetowego, polepszania jakości świadczonych usług oraz umożliwienie wyświetlania użytkownikom nieinwazyjnych i nieśledzących reklam w serwisie, a także inne cele bezpośrednio związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w szczególności badania statystyk odwiedzin serwisu internetowego (ten cel realizuję bez wykorzystania technologii Google);

7) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego w zakresie obsługi powiadomień i wpisach lub komentarzach — Jetpack;

8) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie z usług świadczonych przez oraz Automattic (dostawcę usługi WordPress oraz Jetpack), w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4;

10) ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego — w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

11) informuję, że Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w szczególności bezpośrednio na podstawie sposobu korzystania przez Pana/Panią z serwisu internetowego, w tym z wypełnionych przez Pana/Panią formularzy (komentarze, oraz aktywności w serwisie internetowym.

 

Serwis zamieszcza na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) informacje w formie plików cookies (pol. „ciasteczek”) oraz uzyskuje dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookies przechowywane są informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookies może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Serwis „Czasopismo Lege Artis” korzysta wyłącznie z niezbędnych cookies — w szczególności celu prawidłowego świadczenia usług, w tym zapamiętywania preferencji użytkowników i umożliwienia komentowania tekstów. Nie ma i nigdy nie będzie natomiast żadnych ciastek od Facebooka, Google Analytics czy innych śledzących ciastek reklamowych.