Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który odmówił przymusowego badania alkomatem — ale przetestował się dobrowolnie (i był trzeźwy)?

Czy przedsiębiorstwo transportowe może nałożyć na kierowców obowiązek badania alkomatem — na wszelki wypadek, przed przystąpieniem do pracy? Czy pracownik, który nie pił — i wobec którego nie wysuwa się zarzutu, że jest pijany — musi poddać się takiemu badaniu, pod rygorem dyscyplinarnego zwolnienia? Czy jednak przymusowa i prewencyjna weryfikacja stanu trzeźwości jest dopuszczalna tylko w przypadku … Czytaj dalej

Czy zabronione jest prowadzenie pojazdu po pijaku — na własnym podwórku?

prowadzenie pojazdu stanie nietrzeźwości własnym podwórku

Czy kierowca, który na ostrej bani wsiada za kierownicę automobilu i kręci bączki — od płotu do płotu, bo wszystko dzieje się w jego własnym, całkowicie prywatnym obejściu — popełnia przestępstwo? Czy jednak zakazane prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym, a nie na własnym podwórku? nieprawomocny wyrok SR w Rybniku z 5 kwietnia … Czytaj dalej

Czy sędzia, który orzeka po alkoholu, dopuszcza się przestępstwa?

Czy sędzia orzekający w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo? Czy prowadzenie rozprawy po alkoholu można traktować jako występek przeciwko obowiązkom funkcjonariusza publicznego? uchwała Izby Dyscyplinarnej SN z 15 lutego 2022 r. (I DI 3/22)1) Przepis art. 231 kk jest normą prawa karnego najmniej precyzyjną spośród wszystkich stypizowanych występków i zbrodni skodyfikowanych w kodeksie karnym z 1997 … Czytaj dalej

Obowiązek pobierania zwrotnej kaucji za butelki (projekt)

system kaucyjny napoje opakowaniach

Krótko i na temat, bo na pewno jeszcze będzie gorąco: w serwisie internetowym RCL pojawił się projekt przepisów przewidujących wprowadzenie systemu kaucyjnego na napoje w opakowaniach — czyli obowiązek pobierania zwrotnej kwoty pieniężnej od kupującego napój w opakowaniach (projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach). W skrócie … Czytaj dalej

Rezerwista, który przybył na ćwiczenia pijany, nie może odpowiadać za uchylanie się od służby wojskowej

W ramach remanentów z orzecznictwa Sądu Najwyższego czas na kilka akapitów o rozstrzygnięciu sprawy już na tutejszych łamach sygnalizowanej, czyli pytania o to, czy wezwany do odbycia ćwiczeń wojskowych pijany rezerwista może ponosić odpowiedzialność za uchylanie się od służby wojskowej? Czy jednak „nie zgłasza się” tylko ten, kto rzeczywiście się nie stawił — a skoro … Czytaj dalej