Kto może zarządzać ruchem na prywatnej drodze wewnętrznej?

Kto może i powinien opiekować się prywatną drogą wewnętrzną, opiekować się nią, zarządzać ruchem i decydować o jej oznakowaniu: zarządca przylegającej drogi publicznej? Choćby przez to, że wprowadzając zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu „przy okazji” pozarządza sobie ruchem na drodze wewnętrznej? Czy jednak zawsze będzie to powinnością jej właściciela? wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 czerwca 2023 … Dowiedz się więcej

Czy można zaskarżyć ustawienie znaku drogowego?

Czy osoba niezadowolona z ustawienia znaku drogowego przy ulicy, przy której ma dom, może podważać przed sądem czynność ustawienia owego znaku? Czy jednak zaskarżenie ustawienia znaku drogowego wymaga skargi na zatwierdzenie organizacji ruchu — a nie na sam fakt, że znak się pojawił? nieprawomocne postanowienie WSA w Białymstoku z 23 czerwca 2023 r. (II SA/Bk 323/23)Kognicji sądów … Dowiedz się więcej

Wyłączenie przewozu węgla spod okresowego zakazu ruchu ciężarówek o DMC > 12 ton

Krótko i na temat, ale może się przydać: dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano przepisy przewidujące wyłączenie przewozu węgla spod okresowego zakazu ruchu pojazdów ciężarowych (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w/s okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, Dz.U. z 2022 r. poz. 2167). Dalej będzie skrócie, bo i akt … Dowiedz się więcej

Czy powiat ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodą wyrządzoną wskutek zatwierdzenia przez starostę zmian w organizacji ruchu?

odpowiedzialność zarządcy dróg zmianę organizacji ruchu

Podejmowane przez zarządców dróg czynności w zakresie organizacji ruchu drogowego należą do sfery administracyjnej, jednak ich konsekwencje mogą dotykać sfery prywatnej, na przykład wówczas, gdy skutkiem bezprawnej decyzji będzie wyrządzenie szkody, to oczywista oczywistość. Czy zatem możliwa jest odpowiedzialność zarządcy dróg za zmianę organizacji ruchu na określonej drodze? Czy powiat może odpowiadać za szkodę wyrządzoną przez starostę — czy jednak … Dowiedz się więcej

Właściciel nieruchomości, obok której zmienia się organizacja ruchu, ma interes prawny niezbędny do zaskarżenia zmiany

Warunkiem złożenia skargi na zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu jest wykazanie przez skarżącego interesu prawnego, to oczywista oczywistość. Czy jednak interes prawny właściciela nieruchomości, obok której przebiega droga, może sprowadzać się do wskazania, że nowa organizacja ruchu będzie miała wpływ na stan budynku? Czy jednak jest to kwestia dotykająca prawa własności, które są poza kompetencjami administracji … Dowiedz się więcej