Spadkobierca, który podstępem na łożu śmierci uzyskał korzystny dla siebie testament, może być uznany za niegodnego dziedziczenia

Czy spadkobierca może pokierować decyzjami co do majątku umierającego ojca — przygotować tekst testamentu, przyprowadzić notariusza do szpitala, pomóc w kontakcie z chorym? Czy jednak takie działania mogą prowadzić do konkluzji, że spadkobierca dopuścił się podstępu — a testament uzyskany podstępem na łożu śmierci będzie przesłanką uznania go za niegodnego dziedziczenia? wyrok Sądu Apelacyjnego w … Czytaj dalej

Udział spadkowy wydziedziczonego spadkobiercy przypada jego zstępnym (uchwała SN III CZP 85/15)

bezprawna ekshumacja

A skoro kilka tygodni temu pisałem o zmianie przepisów, dzięki której będzie można uniknąć dziedziczenia długów — dziś czas na kolejną świeżą uchwałę Sądu Najwyższego, który wypowiedział się o prawie spadkowym. Oto w uchwale SN z 3 grudnia 2015 r. (III CZP 85/15) wypowiedziano pogląd, iż w przypadku wydziedziczenia spadkobiercy traktuje się go jakby nie dożył otwarcia … Czytaj dalej