Actio pauliana a sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką na rzecz wierzyciela uprzywilejowanego

A jeśli już mieszkanie uda się wybudować bez wad, warto przejść od razu do jednego z ostatnich etapów — czyli sprzedaży nieruchomości oraz ryzyka zakwalifikowania takiej czynności jako dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli (gdzie dłużnikiem jest dotychczasowy właściciel lokalu). Dziś zatem podchwytliwe pytanie: czy uprawnienia wierzyciela wynikające z konstrukcji actio pauliana są w jakiś sposób uszczuplone … Dowiedz się więcej