Czy można zażądać przeniesienia zmarłego na inny cmentarz?

Zakaz wstępu teren cmentarzy

Czy można żądać ekshumacji i przeniesienia zmarłego na inny cmentarz? Czy ekshumacji zmarłego z grobu może żądać każdy członek rodziny? Czy żądanie takie można „opakować” w powództwo o ochronę dóbr osobistych? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 listopada 2016 r., sygn. akt VI ACa 1056/15). Powódka wystąpiła z pozwem (opartym na zasadzie ochrony dóbr osobistych … Dowiedz się więcej