Czy pełnomocnik może sprzedać sobie samemu roszczenia reprywatyzacyjne — po śmierci właściciela-mocodawcy?

odwołanie darowizny rażąca niewdzięczność

Tytuł prawie jak z filmu Tima Burtona, ale dzisiejsza omówka odnosi się do ciekawego przypadku: czy dopuszczalna jest sprzedaż roszczeń reprywatyzacyjnych dokonana przez pełnomocnika — w dodatku po śmierci mocodawcy — gdzie nabywcą jest ów pełnomocnik? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 grudnia 2015 r., sygn. akt VI ACa 120/15). Spadkobiercy zmarłego mężczyzny wystąpili o stwierdzenie … Dowiedz się więcej