Czy rodzice mogą odpowiadać za przestępstwo popełnione przez dziecko?

Stare i dobre pytanie: czy rodzice mogą ponosić odpowiedzialność karną za przestępstwo popełnione przez dziecko?  Stara i trafna odpowiedź brzmi: nie, rodzie nie odpowiadają za przestępstwa lub wykroczenia ich dzieci — natomiast oczywiście mogą zostać zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej przez to dziecko (art. 427 kc) — jednak rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej, … Dowiedz się więcej