Czy bezpodstawny wpis dłużnika do rejestru dłużników bankowości stanowi naruszenie dóbr osobistych?

wypłata bankomatu cudzą kartą

Czy wpis nieistniejącego długu do bankowego rejestru dłużników i odmowa kredytu jako niesolidnemu klientowi może być traktowana jako naruszenie dóbr osobistych? Czy naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przesądza o tym, że doszło do naruszenia dóbr osobistych ex-klienta banku? W świetle omawianego dziś na tutejszych łamach orzeczenia te na pozór oczywiste pytania nie wydają się … Czytaj dalej

Czy bank może przekazać do BIK dane osobowe klienta bez jego zgody?

wypłata bankomatu cudzą kartą

Kończąc krótki serial z bankowością w tle dziś kilka zdań o tym czy bank może przekazać dane osobowe zadłużonego kredytobiorcy do BIK bez zgody klienta? (wyrok NSA z 27 października 2017 r., I OSK 3362/15). Spór dotyczył dopuszczalności przekazania przez bank danych osobowych kredytobiorcy do BIK. Klientka wniosła skargę do GIODO zarzucając, iż bank nie miał … Czytaj dalej

Odzyskanie pieniędzy z omyłkowego przelewu — nowe przepisy już w Dzienniku Ustaw

przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano wczoraj nowelizację ustawy o usługach płatniczych ułatwiającą odzyskanie pieniędzy omyłkowo przelanych na błędny rachunek bankowy (ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018 r. poz. 864). O planowanych zmianach przepisów pisałem już na etapie projektu, … Czytaj dalej

Łatwiejsze odzyskanie pieniędzy z omyłkowego przelewu (projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych)

przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego

Przelew na niewłaściwy numer rachunku — podmieniony w systemie internetowym banku — opłaty wyłudzone przez oszustów podszywających się pod operatorów telefonicznych — czasem mam wrażenie, że wszystkie ułatwienia w przypadku usług płatniczych to głównie młyn na wodę oszustów, którym już zwykły phishing nie wystarcza. Kilka dni temu do Izby Poselskiej wpłynął prezydencki projekt ustawy ułatwiającej … Czytaj dalej

Czy wiarygodność kredytowa jest dobrem osobistym?

Skutki braku zbadania zdolności kredytowej konsumenta

Kredyty, banki, BIK-i, poręczenia… Łatwo się pogubić, łatwo dojść do punktu, w którym zaczniemy się zastanawiać: czy wiarygodność kredytowa jako dobro osobiste polegać powinno ochronie podobnej jak inne informacje określające naszą wiarygodność, opinię, pozwalającą na ocenę rzetelności? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 grudnia 2016 r. (sygn. akt VI ACa 1603/15) Wiarygodność kredytowa nie jest … Czytaj dalej